Filozofia

Dodaj do listy

"Metafizyka" Arystotelesa, jest jednym z najważniejszych dzieł filozoficznych, nie tylko w nauce Arystotelesa, ale również w całej filozofii europejskiej. Z niej nieustannie czerpali i nadal czerpią wielcy filozofowie. Ona to, stała się podwaliną,...

508 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

"Fizyka" w rozumieniu Arystotelesowskim nie może być pojmowana, tak jak ją rozumie każdy człowiek w szkole podstawowej. Arystoteles rozumiał ją znacznie szerzej. Do jego "Fizyki", należało to wszystko, co człowiek mógł dostrzec za pomocą...

416 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

"A oto trzy istnieją zasady Pańskie. (...) Nadzieja żywota jako początek i koniec wiary naszej, Sprawiedliwość jako sądu początek i koniec, i Miłość radosna i weselna jako czynów sprawiedliwych świadectwo." Tak oto, jako jeden z pierwszych...

531 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

POCZĄTKI SPORU - STAROŻYTNOŚĆ Liczne pokolenia filozofów spierały się na przestrzeni wieków o tak zwane "uniwersalia", nazywane również "powszechnikami" czy "pojęciami ogólnymi". Podstawowy problem dotyczył nie samego faktu...

523 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Filozofia jest umiłowaniem mądrości. Zdaniem Pitagorasa za mądrych należy uznać jedynie bogów - człowiekowi zatem pozostaje miłowanie i pragnienie mądrości. Filozofia uchodzi za dziwną dziedzinę wiedzy. Znany wielu podobno pogląd głosi,...

495 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Rudolf Carnap (1891-1970) - filozof narodowości niemieckiej. Najwybitniejszy przedstawiciel neopozytywizmu logicznego - od 1926 roku związany z Kołem Wiedeńskim. Początkowo filozofię ogranicza do syntaktycznej analizy języka nauki pozostawiając...

294 osoby polecają.

Szkoła: Studia