Dodaj do listy

Korzyści Unii Europejskiej; Europeistyka

CO ZYSKAŁA POLSKA Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. Jednostka... Czytaj dalej Słownik geograficzny PO PRZYŁĄCZENIU SIĘ DO UNII EUROPEJSKIEJ??

Przyłączenie się naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej przyniosło Polsce korzyści w wielu dziedzinach życia. Między innymi w:

 1. w przemyśle:
  • przedsiębiorstwa, które wytwarzają produkty o wysokim standardzie zaczęły notować wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze zwiększaniem rozmiarów... Czytaj dalej Słownik biologiczny obrotów handlowych z innymi krajami będącymi członkami Unii Europejskiej,
  • w związku ze zmniejszeniem się opłat przy przekraczaniu granic państw, eksport Eksport działalność polegająca na wywozie poza granice danego państwa towarów, usług lub kapitałów.
   Czytaj dalej Słownik geograficzny
   towarów do innych krajów stał się bardziej opłacalny,
  • od momentu naszego wstąpienia do Unii Europejskiej w kraju zaczęły się pojawiać nowoczesne technologie. Wprowadzono także bardziej nowoczesne sposoby gospodarowania i zarządzania gospodarką,
  • dzięki finansowemu wsparciu ze strony ze Unii Europejskiej takiemu jak chociażby np. fundusze strukturalne, a także wielu zagranicznych inwestycji, możliwe było zdecydowane przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • nasze członkowstwo we Wspólnocie Europejskiej miało bardzo pozytywny wpływ na łatwiejszy przepływ zarówno towarów jak i gotówki,
  • po połączeniu rynków kapitałowych wspólnoty, oraz po wprowadzeniu jednakowej dla wszystkich krajów członkowskich waluty jaką będzie euro i obniżeniu transferów bankowych przestanie zagrażać nam pojęcie ryzyka kursowego.
 1. w rolnictwie:
  • na lata 2004-2006 budżet Wspólnoty Europejskiej przewidział 7552 mln euro, które mają zostać przekazane na płatności bezpośrednie dla rolników z naszego kraju,
  • od momentu naszego przystąpienia do Unii Europejskiej dużą popularnością zaczęła się cieszyć nasza zdrowa i ekologiczna żywność, która w bardzo szybkim tempie stała się towarem eksportowym,
  • po przystąpieniu do Unii Europejskiej dla naszych rolników otwarły się większe rynki zbytu a także lepsze możliwości przetwarzania produktów, zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego państwa (przyczyniły się do tego głównie nowoczesne technologie z innych państw Unii Europejskiej),
  • po wstąpieniu do Wspólnoty Europejskiej dla naszych rolników prostsze stało się dojście do zachodnich nowoczesnych zdobyczy techniki,
  • w budżecie Unii Europejskiej przewidziano na rozwój rolnictwa dodatkowe pieniądze. Za fundusze rolnicze odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim dwa programy. Są to: SAPARD i PHARE,
  • pod dzierżawę brane są a następnie sprzedawane ziemie. Mają one wartość tak dla poważnych inwestorów dysponujących dużą gotówką jak i dla niewielkich rolników.
 1. w edukacji i kulturze:
  • podróżowanie po krajach członkowskich stało się o wiele prostsze i przyjemniejsze od kiedy na przejściach granicznych zniesiono kontrole paszportów. Dzięki temu bez większych problemów urzędniczych możemy docierać do innych krajów. Takie podróże pozwalają nam na poznawanie odmiennych kultur i życia w innych państwach,
  • od kiedy w krajach Unii Europejskiej uznawane są świadectwa i dyplomy wydawane w polskich szkołach i uczelniach mamy większe możliwości nauki w innych państwach. Pojawiły się również pieniądze dla młodzieży kształcącej się: stypendia, pożyczki dla przedsiębiorczych studentów a także fundusze na ich badania naukowe,
  • od momentu kiedy nasz kraj przyłączył się do Unii Europejskiej Polacy stanęli przed szansą pobierania nauki języków obcych na zdecydowanie wyższym poziomie,
  • dzięki integracji krajów będących członkami Wspólnoty Europejskiej zaczęła się w niej zdecydowanie rozwijać kultura.