Europeistyka

Dodaj do listy

Motywacje kierujące osobami, które udają się w podróży są bardzo różne. Większość z nich wybiera takie, które dostarczą im wartości poznawczych, estetycznych, hedonistycznych... Są tacy, którzy wyjeżdżają do Egiptu aby zrobić sobie...

Dodaj do listy

Unię Europejską tworzy dwadzieścia pięć państw Starego Kontynentu: Luksemburg, Irlandia, Dania, Austria, Belgia, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Włochy, Francja, Hiszpania, Słowenia, Grecja, Cypr, Malta, Czechy, Portugalia,...

704 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Obszar rolnictwa. Unia Europejska określiła na rok 2004 maksymalną wysokość bezpośrednich dopłat dla rolników na poziomie 55 %. Przy tym ze strony unijnej dopłaty te kształtują się na poziomie 36 punktów procentowych, resztę natomiast...

412 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Unia Gospodarcza i Walutowa. Powstanie Unii Gospodarczej i Walutowej oparto na istniejącym Rynku Jednolitym, w ramach którego możliwy jest swobodny przepływ osób oraz towarów, usług i kapitału. Instytucje Unii Europejskiej gwarantują w ramach...

365 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

maj 1945 roku - zakończenie II wojny światowej na kontynencie europejskim 5 czerwca 1947 roku - przemówienie amerykańskiego sekretarza stanu, Georga Marshalla na Universytecie Harvardzkim w sprawie pomocy w odbudowie powojennej Europy. Tzw. "Plan...

321 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Rząd polski określił dzień 31 grudnia 2002 roku jako datę graniczną, do której to daty nasz kraj spełni wymogi członkostwa w Unii Europejskiej. Do końca roku 2002 Polska zobowiązała się między innymi do wdrożenia norm europejskich dotyczących...

378 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Europejska Komisja Gospodarcza (EKG) (Economic Commission for Europe - ECE) to organizacja, którą powołano do życia w 1947 roku w celu odbudowy powojennej Europy. Do 1989 roku EKG była forum dialogu, oraz polem współpracy ekonomicznej między...

296 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Politykę zagraniczną definiuje się jako działania państwa nakierowane na realizację określonych celów: ochrony interesów państwowych i zagwarantowanie bezpieczeństwa danego państwa. Głównym wyznacznikiem polityki zagranicznej jest system...

491 osób poleca.

Szkoła: Studia