Elektrotechnika

Dodaj do listy

SPONSOROWANIE   HISTORIA   W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystywaniu sponsorowania jako instrumentu procesu komunikowania się przedsiębiorstwa z innymi uczestnikami rynku. Historia sponsorowania sięga wprawdzie...

Dodaj do listy

"Kto ma informację– ten ma przewagę"  Na dzisiejszym niezwykle konkurencyjnym rynku ta marketingowa prawda znajduje pełne zastosowanie. Do rozwiązania wielu różnorodnych problemów w każdym przedsiębiorstwie potrzebne są odpowiednie dane,...

Dodaj do listy

Opracowanie I. Dla każdej cewki narysować zmierzone charakterystyki prądu w funkcji napięcia, a następnie posługując się metodą najmniejszych kwadratów dopasować dane doświadczalne do funkcji liniowej I(U)=G*U. Dopasowane dane nanieść...

346 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

I. Program ćwiczenia: Pomiar pojemności kondensatora metodą techniczną. Pomiary parametrów R i L dławika z wykorzystaniem watomierza, amperomierza i woltomierza: a. z poprawnym pomiarem napięcia b) z poprawnym pomiarem prądu II....

343 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

I. Program ćwiczenia: Pomiary omomierzami: a.analogowym b) cyfrowym Pomiary dużych rezystancji megaomomierzem induktorowym. Pomiary mostkami technicznymi: a.mostek Wheatstone'a b) mostek Thomsona Wyznaczanie rezystywności...

464 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zbadanie pojemności złącza P­-N różnorodnych diod i złącz tranzystorowych w zakresie bezpiecznych napięć rewersyjnych. Opracowanie wyników. W złączu p-n można zaobserwować zjawiska...

429 osób poleca.

Szkoła: Studia