Ekonomia

Dodaj do listy

Spis treści: 1. Definicja strategii marketing mix 3 2. Produkt 5 2.1 Definicja produktu 5 2.2 Strategie dostosowania produktu do rynków zagranicznych 5 2.3 Pięć poziomów produktów 6 2.4 Asortyment 7 2.5 Linie produktów 8 2.6...

653 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Politolog, znamienity ekonomista, filozof - Francisco Fukuyama. Głosi "koniec historii", co oznacza triumfujące zwycięstwo gospodarki rynkowej, wolnego rynku i handlu, "demokracji ekonomicznej" nad wszystkimi innymi, głoszonymi do tej pory ideologiami,...

512 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

1. Przedsiębiorcy jednoosobowi mogą prowadzić działalność gospodarczą, jako osoby fizyczne, na podstawie ustawy "Prawo działalności gospodarczej" z 19 listopada 1999 roku. Mogą one działać bez zatrudniania pracowników a zatrudniając, w...

317 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu - GATT (ang. General Agreement on Tariffs and Trade) został podpisany w Genewie i wszedł w życie 1 stycznia 1948 roku i dotyczył międzynarodowej polityki handlowej. 1 stycznia 1995 roku została...

601 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

1. Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego (joint venture) jest to rodzaj przedsiębiorstwa, do którego część kapitału założycielskiego wniósł wspólnik, który nie ma obywatelstwa polskiego ani nie ma polskiej...

409 osób poleca.

Szkoła: Studia