Ekologia

Dodaj do listy

Zintegrowany system zarządzania Etapy rozwoju zarządzania środowiskowego w Polsce Strategia rozcieńczania (do 1960 roku), np. rozcieńczanie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami, poprzez zwiększanie wielkości przepływów; ...

Dodaj do listy

Antarktyda wspólne dobro ludzkie   ANTARKTYDA- kontynent o powierzchni ok.14 mln km2, położony w całości na półkuli południowej, dookoła bieguna południowego. Wraz z otaczającymi obszarami wodnymi o szeregiem wysp tworzy Antarktykę. Antarktyda...

Dodaj do listy

Dział - stanowi nadrzędną jednostkę systematyki gleb Polski. Obejmuje on gleby wytworzone pod wpływem jednego z czynników glebotwórczych (g. fitogeniczne, hydrogeniczne) lub pod wpływem wszystkich bez wyraźnej przewagi jednego z nich (g. autogeniczne)...

Dodaj do listy

Drodzy koleżanki i koledzy!   Zebraliśmy się tutaj, aby poruszyć ważny temat jakim jest nasze środowisko. Jak wiemy z roku na rok stan środowiska znacznie się pogarsza, dlatego jak najszybciej powinniśmy zacząć o nie dbać. Możliwe, że...

Dodaj do listy

Ługowanie jest to rodzaj ekstrakcji chemicznej określonych związków lub pierwiastków przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych i selektywnie działających rozpuszczalników. Jest ono stosowane szczególnie często do pozyskiwania miedzi z rud siarczkowych,...

473 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Ogółem lasy zajmują w Polsce 7,5 mln ha, czyli 24% powierzchni kraju, z czego przeważającą część, bo niemal 85% stanowią lasy iglaste, czyli bory. Ta wyraźna przewaga borów powstała na skutek tego, że Polska leży w tej części leśnego...

632 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Jakże trudno byłoby sobie wyobrazić obecnie życie bez energii czy to pod postacią ciepła, oświetlenia itp. Poziom współczesnej techniki wymusza coraz to większy wzrost zapotrzebowania na energię. Także codzienna egzystencja wymaga korzystanie...

450 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Informacje o użytkowaniu ołowiu pochodzą już z czasów prehistorycznych świadczą o tym np. znalezione ołowiane monety liczące ok. 7000 lat. W starożytnym Rzymie ołów wykorzystywano do budowy rurociągów. Przypuszcza się że użytkowanie ołowiu...

416 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Polichlorowane-dibenzo-para-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany to związki znane pod ogólną nazwą dioksyny. W literaturze funkcjonują w postaci skrótów PCDD i PCDF. Zaliczane są do grupy związków aromatycznych czyli związków pierścieniowych....

390 osób poleca.

Szkoła: Liceum