Dziennikarstwo

Dodaj do listy

KOMUNIKOWANIE SIĘ Proces przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej   Skuteczne komunikowanie się - to proces w którym osoba - nadawca komunikatu – sprawia, że jego myśli, pragnienia i wiedza stają się znane i zrozumiałe...

Dodaj do listy

Cele komunikacji:   przekazanie informacji, wiedzy, doświadczeń   wpływanie na postępowania innych  ludzi    kształtowanie postaw i przekonań innych ludzi (partie polityczne, kościół, szkoły, rodzice, nauczyciele)  ...