Dydaktyka

Dodaj do listy

We współczesnym świecie chcąc osiągnąć więcej ,musimy spełnić podstawowy warunek: studia. Bez tego ani rusz… Języki obce, znajomość komputera, podstawowe pojęcia komunikacji interpersonalnej- to tylko niektóre dziedziny, które ułatwią...

351 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Dydaktyka to nauka o nauczaniu i uczeniu się, stanowiąca system odpowiednio uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących różnych zjawisk oraz występujących w ich obrębie zależności i prawidłowości związanych z procesem uczenia się i...

610 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Proces uczenia się składa się z czterech elementów: przedmiotu charakteru drogi efektu Przedmiotem dydaktyki jest sam nauczyciel. Nauczanie - to planowa oraz systematyczna praca szkolna z uczniami zmierzająca do zdobywania przez nich nowych...

561 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Metody impresyjne(z łac. "impressio" - odczucie, wrażenie, przeżycie) są metodami skoncentrowanymi wokół organizowania różnych form uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w eksponowanych wartościach moralnych, społecznych, estetycznych...

455 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Dydaktyka (z grec. "didasko" - uczę, "didaktikos" - pouczający) stanowi podstawową dyscyplinę pedagogiczną, której przedmiotem zainteresowania jest proces kształcenia. Po raz pierwszy termin "dydaktyka" został użyty w XVII wieku w Niemczech,...

839 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Koncepcja człowieka oświeconego powstała w XVIII wieku i mimo niechętnego podejścia do niej, przetrwała aż do wieku XX. Główny cel nauczania stanowiło w niej przekazywanie gotowej wiedzy, możliwej do reprodukowania w odpowiednim czasie, która...

712 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Kierunki we współczesnej pedagogice Rozwój myśli pedagogicznej był w pewnej mierze determinowany rozwojem innych nauk - filozofii, psychologii i socjologii, czego efekt stanowiły różne orientacje pedagogiczne, zazwyczaj będące w opozycji...

581 osób poleca.

Szkoła: Studia