Architektura

Dodaj do listy

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH Odwiedzając Szczecin warto zacząć zwiedzanie miasta od Zamku Książąt Pomorskich. Wzgórze, na którym usytuowano zamek położone jest na lewo od koryta Odry. Wiadomo, że już w XI wieku istniał tu gród. Dwór miał...

388 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Najstarsza część miasta to Stare Miasto. Stanowiła ona połączony z sobą ciąg, w którego skład wchodziły stary gród (miejsce będące siedzibą władców oraz służby), podgrodzie (z którego wykształciła się osada, dająca później...

441 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Teatr starożytny ukształtował się w V wieku p.n.e. Narodziny teatru wiązały się z dwoma gatunkami literackimi dramatu, które wówczas pojawiły się: komedia oraz tragedia. Słowo "tragedia" pochodzi od tragos (kozioł) oraz aoide(pieśń) i...

296 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Podstawą teatru europejskiego był teatr starożytnej Grecji, który ukształtowany został w swej docelowej formie w V wieku p.n.e. Narodziny teatru związane były ściśle z dwoma gatunkami literackimi dramatu, które wówczas pojawiły się: komedia...

399 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

ROZWÓJ CYWILIZACJI STAROŻYTNEGO EGIPTU (OKRESY W SZTUCE) Cywilizacja starożytnego Egiptu rozwijała się wzdłuż Doliny Nilu, która ciągnęła się z południa na północ. Na użyźnianej systematycznymi wylewami rzeki obszarze, mierzącym...

562 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

XX wiek, a wraz z nim ogromny rozwój gospodarki, nauki, przemysłu zaowocowały kompletną zmianą sposobu naszego życia. Przeciętny człowiek ponad 95% swojego czasu spędza w budynku zamkniętym, bez względu na to, czy biuro, mieszkanie,...

396 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Zawarte tematy Narodziny secesji, secesja na świecie Polska secesja bogatych miast przemysłowych -Łódź Najważniejszy łódzkie budynki z okresu secesji Wille i należące do najzamożniejszych pałace ul. Gdańska 32- Rezydencja Karola...

446 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Z całą pewnością najbardziej znanym okresem w historii greckiej rzeźby jest wiek V, IV p.n.e. Okres ten zwany też klasycznym zaowocował najbardziej znanymi dziełami, niektóre z nich weszły na stałe do naszej czasów. Znamy twórców działających...

664 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Renesans był epoką w sztuce, kulturze, filozofii oraz całej humanistyce Europejskiej, którą obecnie określa się mianem "odpowiedzi na skostniałe, przestarzałe" poglądy średniowiecza. Występujący po gotyku renesans, trwał przez ponad 250...

531 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

PODSTWOWE PORZĄDKI ARCHITEKTONICZNE (które pojawiły się już w starożytnej Grecji) Porządek w architekturze to nazwa wspólna dla systemu konstrukcyjnego oraz kompozycji detalu architektonicznego, zależności między elementami, które zostały...

577 osób poleca.

Szkoła: Studia