Administracja

Dodaj do listy

Rada gminy jest podstawowym organem samorządu gminnego, wyłonionym w drodze wyborów. Jest wiec zasadnicza forma demokracji pośredniej w gminie. Ordynacja normuje sprawy zasad prawa wyborczego, podziału terytorialnego dla celów wyborów, sprawy spisów...

Dodaj do listy

Alunia Stelmaszyk która kosia MiodziaJ Samorząd terytorialny:   Samodzielne zawiadywanie, zarządzanie przez grupy ludzi swoimi sprawami, przy czym w znaczeniu węższym, grupy te oraz ich organy wykonują zadania należące do administracji publicznej...

Dodaj do listy

Nauka: - to działalność ludzi mająca na celu poznanie rzeczywistości wyrastająca z potrzeby jej opanowania, przekształcenia, obejmująca proces badania i jego wyniki oraz nauczanie o tych wynikach. - to ogół zgromadzonej uporządkowanej i należycie...

506 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Funkcjonowanie administracji publicznej wiąże się z kontrolą jej działalności. W polskim systemie prawnym wyróżnia się następujące kryteria ze względu, na które dokonuje się tej kontroli, a mianowicie są nimi: legalność, gospodarność,...

510 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Polityka społeczna jest jedną z polityk prowadzonych przez państwo, a jej efektami jest pomoc społeczna. Pomoc ta miała swój początek już w XII w. W Polsce również ten wiek można uznać za początek istnienia pomocy społecznej. Początkowo...

675 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Szczególnym rodzajem umów...

646 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Prawo Unii Europejskiej posiada wiele zasad, którymi kierują się członkowie wspólnoty, jednakże ogólnych i podstawowych zasad jest osiem. Zasady: Autonomii prawa wspólnotowego. Pierwszeństwa zastosowania prawa wspólnotowego Bezpośredniego...

685 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

1. Definicja i podział, według różnych kryteriów, kontroli. Kontrola jest to czynność, polegająca na sprawdzeniu i opisaniu stanu faktycznego a następnie skonfrontowaniu go ze stanem wymagalnym, wzorcowym przedstawionym w normach prawnych, technicznych,...

792 osoby polecają.

Szkoła: Studia