Dodaj do listy

Żywot świętego Piotra Apostoła

Święty Piotr Piotr M. Hłasko Ósmy dzień tygodnia, bohater drugoplanowy; narzeczony Agnieszki, kocha ją szczerze, przeżywa załamanie, gdy dziewczyna go porzuca
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
jest jednym z dwunastu apostołów. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret, do około trzydziestego roku życia, kiedy to został wybrany jako uczeń przez Jezusa, jak ojciec i brat wykonywał zawód rybaka.

Niezwykły jest sam moment powołania Piotra do grona towarzyszy Jezusa. W czasie codziennej pracy, gdy razem z bratem Andrzejem zarzucali rybackie sieci, podszedł do nich Jezus i powiedział: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi" (Mt 4,19). Piotr i Andrzej pozytywnie odpowiedzieli na to wyzwanie, rzucając wszystko przyłączyli się do Jezusa, a Piotr wkrótce stał się jednym z jego najwierniejszych towarzyszy i najważniejszych apostołów.

Pierwotne imię świętego brzmiało Szymon, lecz Jezus nadał mu nowe imię-"Piotr", pochodzące od greckiego słowa "skała", w ten sposób dał wyraz swoim oczekiwaniom wobec niego: "Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16,18). Wskazał tym samym swojego namiestnika na ziemi i jednocześnie przywódcę powstającego Kościoła.

Po odejściu Jezusa Piotr staje się przywódcą kościoła w Jerozolimie. Wszędzie głosi jego nauki i świadectwo zmartwychwstania, posiada moc uzdrawiania chorych.

Ostatnie lata życia spędza w Rzymie wstrząsanym wówczas prześladowaniami chrześcijan. Około roku 67 zostaje pojmany i skazany na śmierć przez ukrzyżowanie. Jak głosi tradycja na własne życzenie zostaje ukrzyżowany głową w dół, ponieważ uznaje, że nie jest godny umrzeć w taki sam sposób jak umarł Jezus. Na miejscu śmierci św. Piotra w późniejszych latach wzniesiono kościół, obecnie znajduje się tam Bazylika Św. Piotra, która jest sercem Watykanu.

W ikonografii Św. Piotr ukazywany jest jako starzec Starzec A. Mickiewicz Romantyczność, bohater drugoplanowy; komentator wydarzeń z punktu widzenia racjonalisty
Poglądy Starca - racjonalisty: Starzec to uosobienie oświeceniowego racjonalizmu i wiary...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
z brodą, w stroju apostoła bądź papieża. W dłoniach trzyma klucze symbolizujące klucze do Królestwa Niebieskiego.