Przedsiębiorczość

Dodaj do listy

STRESZCZENIE Głównym celem mojego biznes planu jest chęć przedstawienia go przyszłym kredytodawcom i inwestorom, aby uzyskać środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności. Wykorzystując zdobytą wiedzę, postanowiłam otworzyć...

Dodaj do listy

Temat pracy:  Podatki dochodowe płacone przez osoby prawne i fizyczne, podział podatków pośrednich.   I. Istota funkcjonowania gospodarki: Podstawowe mierniki gospodarcze. Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej. Klasyfikacja przedsiębiorstw...

Dodaj do listy

1. Sąd (KRS) lub Urząd Gminny (do 31.12.2003) zgłoszenie do celów ewidencyjnych 2. Urząd Statystyczny - regon - zakodowany system informacyjny o nazwie firmy, adresie i rodzaju prowadzonej działalności - dokumenty wymagane podczas rejestru dokumenty...

222 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

DYWANOWA ARYSTOKRACJA W naszej ofercie znajdziecie Państwo ogromy wybór podgrzewanych dywanów, które znajdą zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym. Nasz nowy produkt jest starannie wykonany, dlatego mamy nadzieję, iż i Państwo skorzystacie...

266 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Przed rozpoczęciem omawiania tematu patologicznych zjawisk w miejscu pracy, należy zdefiniować samo pojęcie patologii. PATOLOGIA (według "Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych" Władysława Kopalińskiego) to nauka o zjawiskach...

330 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Oprócz polityki społecznej i polityki zatrudnienia ważny kontekst dla działań, które są podejmowane w ramach programu EQUAL, stanowi polityka edukacyjna. Zarys Strategii Edukacyjnej, które przygotowało w lipcu 2003 roku Ministerstwo Edukacji...

185 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

1. ALKOHOL Opis: Podstawowym składników wszystkich wyrobów alkoholowych jest etanol, czyli alkohol etylowy. Ma on wzór chemiczny C2H5OH, albo inaczej CH3CH2OH. Jest to alkohol organiczny, ciecz bezbarwna, łatwopalna o charakterystycznym zapachu...

482 osoby polecają.

Szkoła: Liceum