Dodaj do listy

Wycinanie lasów a środowisko

Wycinanie lasów odbywa się w zastraszającym tempie. Jeżeli będzie się ono utrzymywało na tym samym poziomie to już niedługo puszcze tropikalne ulegną zagładzie. Wówczas pozostaną tylko dwa obszary pierwotnej dżungli. Jeden w Brazylii i Peru (zachodnia część basenu Amazonki) oraz drugi w dorzeczu Konga. Pozostaną jedynie niewielkie tereny lasów deszczowych tworząc izolowane oazy. Intensywne wycinanie lasów pociąga za sobą ograniczanie ilości zwierząt na tym terenie, ponieważ w ten sposób zabiera im się środowisko do życia czyli tereny łowieckie, wodopoje, miejsca do rozmnażania. Katastrofa, która nadchodzi w lasach tropikalnych może być porównywalna z wymieraniem fauny i flory w odległej przeszłości Ziemi. Wszystkie organizmy żyjące na kuli ziemskiej są w pewien sposób powiązane ze sobą i zależne od siebie. Tworzą sieć życia. Jeżeli któryś z jej elementów ulegnie uszkodzeniu to naruszona będzie cała sieć. Zjawisko takie można zaobserwować przy wycinaniu lasów tropikalnych. Wilgotne lasy tropikalne podczas procesu fotosyntezy pochłaniają z powietrza szkodliwy dwutlenek węgla i wydzielają tlen. Wchłaniają bardzo dużą ilość wody deszczowej, którą oddają z powrotem do atmosfery w postaci pary wodnej, gdyż same zużywają jej niewiele. Lasy przyczyniają się do tworzenia nowych chmur deszczowych, dzięki którym ponownie otrzymują wodę, która jest niezbędna do życia wielu milionom roślin i zwierząt. Dwutlenek węgla zaliczany jest, oprócz wielu innych substancji, do gazów cieplarnianych. Jego nadmiar gromadzi się w atmosferze i jest jedną z przyczyn efektu cieplarnianego czyli prowadzi do zmian średniej globalnej temperatury Ziemi. W wyniku działalności człowieka zwiększa się ilość gazów cieplarnianych w atmosferze co może spowodować bardzo poważne zmiany klimatyczne. Tak więc niszczenie lasów tropikalnych jest ściśle powiązane z procesem ocieplania się ziemskiego klimatu.

Po wyciętych lasach pozostają nagie zbocza, gleba Gleba najbardziej zewnętrzna, zwietrzała część litosfery składająca się z luźnych cząstek organicznych i mineralnych, powietrza oraz wilgoci. Pod wpływem żyjących w niej i na niej organizmów w... Czytaj dalej Słownik biologiczny wcześniej chroniona przez korzenie roślinności pozostaje niczym nie osłonięta. W strefach tropikalnych padają intensywne deszcze. W prawidłowej sytuacji las zatrzymuje wodę jak gąbka, po jego wycięciu tworzą się strumienie, które wymywają glebę. Następnie wpadają one do rzek i jezior. W zamulonej wodzie nie wszystkie organizmy mogą żyć nadal, wiele gatunków ginie. W końcu zabrudzona woda trafia do oceanów, bardzo wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia rafy koralowe wymierają.

Lasy tropikalne zatrzymują wodę. Ich brak wiąże się z coraz mniejszą ilością opadów i w konsekwencji prowadzi do długotrwałego procesu pustynnienia. Lasy tętniące życiem, dające schronienie ogromnej ilości organizmów żywych, przekształcają się w tereny jałowe. Warto przypomnieć sobie, że największa obecnie na świecie pustynia Pustynia obszar skrajnie suchy, z częstymi i znacznymi wahaniami temperatury powietrza (zwłaszcza dobowymi), o bardzo skąpej roślinności lub całkowitym jej braku oraz brakiem stałych cieków wodnych. Pustynie występują... Czytaj dalej Słownik geograficzny - Sahara - też kiedyś była zielonym obszarem pokrytym bujną roślinnością. Nadmierne wycinanie lasów niesie następstwa, które odczuwane są na całym świecie. Wielu ludzi ponosi skutki tych działań cierpiąc głód oraz brak wody. Konsekwencje odczuwamy wszyscy, sytuacja ta wpływa również na naszą żywność, lekarstwa, a także pogodę.

Lasy tropikalne nazywane są "płucami świata", gdyż produkują ogromne ilości tlenu, z których korzystają mieszkańcy całego globu. To także skarbnica wiedzy, która wciąż jest odkrywana. Badacze znajdują tam nowe gatunki organizmów żywych. Trwają poszukiwania nowych substancji, które mogą być pomocne w leczeniu nieuleczalnych dotąd chorób, np. raka.

Zasoby lasów wciąż się zmniejszają. Nie mogą pozostać w stanie nienaruszonym, ponieważ ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie niezwykłe, szlachetne,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum potrzebują ich bogactw. Bardzo ważne jest, aby znaleźć sposób na regenerację zrujnowanych terenów, np. należy wspierać organizacje ekologiczne, które wywierają naciski na rządy państw. Należałoby również prowadzić akcje sadzenia drzew szybko rosnących oraz chronić pozostałe części lasów przed wycięciem. Można także zrezygnować lub przynajmniej ograniczyć wykorzystywanie drewna twardego w przemyśle i życiu codziennym.

Za wycinanie lasów tropikalnych odpowiedzialna jest głównie gospodarka brazylijska, ponieważ wykorzystuje nie tylko przeznaczone do tego lasy plantacyjne. Około 65 drzew na 100 wycinanych pochodzi z lasów tropikalnych. Wycinka dotyczy obszaru kilkuset tysięcy hektarów rocznie. Istnieją także tzw. lasy gospodarcze, które przeznaczone są do wyrębu, stanowią one 34%.

Wielką katastrofą naszej planety jest nieustanne wyniszczanie tropikalnych lasów deszczowych. Te procesy niszczenia są zagrożeniem na skalę światową. Niszczycielski wpływ działalności ludzkiej na przyrodę trwa już od wielu stuleci. Największe spustoszenia rozpoczęły się z momentem rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku. Lasy deszczowe mają wpływ na klimat całej kuli ziemskiej. Wyniszczając je ludzie zmieniają cykle hydrologiczne, co w konsekwencji może wywoływać susze, powodzie czy inne zjawiska, które na danych terenach nie występowały.

Wycinanie lasów także ma wpływ na zmianę współczynnika odbicia światła od powierzchni Ziemi, tzw. albedo. W wyniku tego zjawiska dochodzi do zaburzeń rozkładu prądów i wiatrów morskich oraz opadów atmosferycznych, przez co kształtuje pogodę na całym globie.

Zmieniające się metody upraw ziemi i wyręby lasów powodują niszczenie drzewostanu w dżunglach na terenie Afryki Zachodniej. Z kolei na Półwyspie Indyjskim w wyniku wyniszczenia lasów doszło do zmiany klimatu. Na niektórych obszarach nastąpiło istotne zmniejszenie opadów, a inne nękane są przez powodzie.

Szybki przyrost ludności na świecie również jest jedną z przyczyn zmniejszania się terenów zalesionych. I tak np. w 1987 na terenie Brazylii spalono ponad 200 tysięcy km2 deszczowego lasu. Okazało się, że przedostało się wówczas do atmosfery około pół miliarda ton dwutlenku węgla i ozonu. Schronienie straciło wiele dzikich zwierząt. Według badań naukowych na terenie tropikalnych lasów występuje nawet do 90% gatunków roślin i zwierząt spośród wszystkich żyjących obecnie na Ziemi. Kiedy wycina się drzewa, ażeby przygotować grunt pod uprawę, wówczas żyjące tam rośliny oraz zwierzęta giną. Jak ocenia Profesor Profesor H. Krall Zdążyć przed Panem Bogiem, postać autentyczna; słynny chirurg z Radomia, który zdobył w czasie wojny wielkie doświadczenie jako kardiolog. Po wojnie dokonywał trudnych, nowatorskich operacji... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Edward Wilson z Uniwersytetu Harvarda, każdego roku tracimy bezpowrotnie 1% powierzchni lasów tropikalnych i tym samym wiele gatunków roślin i zwierząt, być może część z nich nawet jeszcze nie nazwanych i nie opisanych przez naukowców. W lasach tropikalnych dziennie wymiera 35 gatunków, a na całej Ziemi aż 137 gatunków. Wymieranie jest procesem naturalnym lecz obecne jego tempo jest zastraszająco szybkie, a jego główną przyczyną jest niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka. Jeżeli szybkość tego procesu utrzyma się to około 80 - 90% ekosystemów na terenie lasów tropikalnych zastanie zniszczonych.

Tempo wycinania lasów na świecie:

  • 1 hektar na sekundę
  • 860 km2 dziennie
  • ponad 300 tysięcy km2 rocznie: to prawie powierzchnia Polski