Pytania z podręczników

Dodaj do listy

              Przedostatnia zwrotka wiersza według mnie mówi o tym, że niepełnosprawny chłopiec jest bardzo samotny i smutny. Boi się, że tak będzie zawsze, że nigdy nie będzie miał przyjaciół....

Dodaj do listy

          Ze szkoły wybiegają weseli chłopcy i biegną przed siebie. Pomiędzy nimi jest jeden chłopiec z porażeniem mózgowym. Nie jest tak sprawny jak pozostali i nie może biec tak szybko jak oni, ale i tak biegnie...

Dodaj do listy

          Uważam, że podmiot liryczny wiersza to osoba postronna, która opisuje widziane przez siebie zdarzenie. Uważam, że tak jest, ponieważ ta osoba obserwuje wszystkich naraz i pisze o zachowaniu wszystkich biorących...