Muzyka

Dodaj do listy

(fr. impression - wrażenie:  termin zapożyczony z francuskiego malarstwa II połowy XIX wieku.) W muzyce impresjonizm to nazwa stylu, którego przedstawicielem był głównie Claude Debussy oraz jego następcy. Impresjonizm był stylistyczną i...

Dodaj do listy

Muzyka okresu baroku poprzedzona dość zawiłym okresem renesansu niesie ze sobą kolejne zmiany, którym warto byłoby się przyjrzeć. Ramy epoki określa się na lata: 1600 - 1750. Data początkowa wiąże się z wystawieniem jednej z pierwszych...

344 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Muzyka reprezentując sztuki piękne powinna kształtować nasze poczucie estetyki. Żyjąc w XXI w. jesteśmy narażeni na napływ różnego typu muzyki, nie tylko klasycznej, ale i tzw. muzyki masowej, która ma służyć zaspokojeniu wrażeń estetycznych...

340 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Taniec już od czasów starożytnych stanowił jedną z metod wyrażania własnych myśli, wierzeń. Ruch ciała miał absorbować całą duszę, dlatego stał się on wyrazem wnętrza człowieka. Na przestrzeni wieków taniec przybierał różne formy,...

381 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Instrumenty smyczkowe należą do grupy instrumentów strunowych. Owa grupa przedstawia się następująco: INSTRUMENTY STRUNOWE Instrumenty smyczkowe ( skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas) Instrumenty szarpane ( harfa, lutnia, gitara,...

742 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Joseph Haydn ( właściwie Franz Joseph Haydn) należał do grupy kompozytorów żyjących po wielkim Janie Sebastianie Bachu, którzy reprezentowali okres zwany w dziejach periodyzacji klasycyzmem. Do grupy tej należeli kolejno: Joseph Haydn...

364 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Kalendarium z życia Wolfganga Amadeusza Mozarta to podstawowa wiedza o wielkim kompozytorze, świadomym swego talentu, który po 35 - ciu latach życia, spoczął w nie oznakowanej mogile dla ubogich, na obrzeżach miasta Wiednia. 1756. 01. 27 -...

338 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Barok to okres w historii muzyki, który jest pośrednim pomiędzy renesansem, a klasycyzmem. Daty początku i końca epoki w przybliżeniu podaje się jako 1600 rok oraz 1730-50. Wewnętrznie epokę tę możemy podzielić na trzy etapy: barok...

382 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

ŻYCIE Wolfgang Amadeusz Mozart, kompozytor epoki zwanej przez muzykologów jako klasyczna, żył jedynie 35 lat. Urodził się 27 stycznia 1756 roku jako drugie dziecko Mozartów. Rodzina mieszkała w Salzburgu. Ojciec Leopold był związany z dworem...

503 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Nawiązania do czasów starożytnych w muzyce: mitologia (oratoria świeckie, opera, dramat muzyczny, pieśni) Pismo Święte (msze, kantaty, pieśni, oratoria religijne) Podstawowym budulcem dzieła ( nie tylko muzycznego) jest inspiracja. Dzieło...

480 osób poleca.

Szkoła: Liceum