Motywy

Dodaj do listy

Cierpienie jest częścią naszego życia, naszego wewnętrznego świata. Odczuwamy psychiczny ból, każdy w inny sposób. Smutek jest przyczyną naszych poszczególnych zachowań, uczuć i emocji. Kieruje nami i włada naszym umysłem. Cierpienie jest,...

Dodaj do listy

Jako temat prezentacji maturalnej wybrałam „Motyw przyjaźni w literaturze. Omówienie na wybranych przykładach.”  Słownik języka polskiego mówi nam że przyjaźń jest to duchowa, emocjonalna i platoniczna więź łącząca dwoje lub więcej...

Dodaj do listy

TEMAT:Motyw snu w literaturze. Na wybranych przykładach zinterpretuj jego różnorodne pojęcia    LITERATURA PODMIOTU: Biblia (NT) Mitologia (starożytność) Kochanowski Jan, Do snu (renesans) Kochanowski Jan, Tren XIX albo Sen Szekspir William,...

Dodaj do listy

Mag, czarownik, szaman – osoba parająca się magią. Stosuje różnorakie gesty, zaklęcia, wypowiada inkantacje i wykonuje inne czynności rytualne mające dać mu władzę nad siłami nadnaturalnymi, które według jego przekonania dadzą mu moc...

Dodaj do listy

Magia, czary, czarostwo – praktyki wpływania na ludzi, przedmioty, zdarzenia czy zjawiska fizyczne za pomocą środków paranormalnych lub okultystycznych, a więc zasadniczo nie poddających się weryfikacji za pomocą metody naukowej, kolidujących...