Streszczenia i plany wydarzeń

Dodaj do listy

Maria Konopnicka zyskała sławę jako poetka oraz autorka tekstów prozatorskich. Popularne wśród czytelników okazały się nowele, w których często pojawiały się postaci z ludu. Przedstawiane były elementy biografii bohaterów oraz ich ciężki...

459 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

W twórczości prozatorskiej Henryka Sienkiewicza (do początków lat osiemdziesiątych XIX wieku) dominowała nowelistyka. Tematycznie twórczość ta zawierała się w trzech kręgach tematycznych dotyczących spraw chłopstwa, patriotyzmu oraz kwestii...

400 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

"Ferdydurke" autorstwa Witolda Gombrowicza ukazała się w 1937 roku i od razu wywołała dyskusje, ostre polemiki oraz różne spostrzeżenia krytyków. Wiązało się to z tytułem dzieła, także jego kompozycją oraz zakończeniem. Trudno jednoznacznie...

1096 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Jednym z najbardziej znanych gatunków literackich w starożytności była tragedia. Jej genezę należy upatrywać w obrzędach religijnych, w których oddawano hołd Dionizosowi. Każdego roku wykonując pieśń określaną dytyrambem obchodzono hucznie...

560 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Zdecydowana większość naszych osobistych zachowań jest spowodowana naszymi obyczajami, które wyznaczają nam odpowiednie normy postępowania, także granice naszej przyzwoitości oraz określony system wartości, który akceptuje dane społeczeństwo,...

166 osób poleca.

Szkoła: Liceum