XVIII wiek

Dodaj do listy

ANNA Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKA   (1728 - 1800)   Księżna, wojewodzina bracławska. Inicjatorka przebudowy miasta i powstania w Siemiatyczach wielu obiektów. Dzięki przeprowadzonym reformom wewnętrznym oraz przebudowie, miasto Siemiatycze...

Dodaj do listy

I Rozbiór Polski. Pierwszego rozbioru polski dokonały Rosja, Prusy i Austria na podstawie podpisanego 5 sierpnia 1772 roku traktatu, w którym nasi zaborcy mieli czelność powoływać się na rzekomy rozkład Polski oraz swe niby historyczne podstawy...

564 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Przyczyn upadku I Rzeczpospolitej Polskiej należy dopatrywać się w niesłusznych decyzjach naszych władców lub innych wysoko postawionych urzędników, odpowiadających za nasze losy. Nie jest to wynik słabości chwili, czy zjawisko polityczne,...

401 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Wśród wielu przyczyn , które zdecydowały o upadku państwa polskiego, a tym samym o rozbiorach Polski leżą przyczyny społeczno-ekonomiczne, które chciałabym omówić jako pierwsze. Najpierw chciałabym poruszyć sprawę różnicy językowo-etnicznej między...

443 osoby polecają.

Szkoła: Liceum