XVII wiek

Dodaj do listy

ZYGMUNT II AUGUST   (1520 - 1572)   Król Polski, wielki książę litewski, ostatni władca Polski z dynastii Jagiellonów.       1530 - koronowany na króla Polski    1548 - faktyczne objęcie rządów króla Polski ...

Dodaj do listy

Władysław Grabski    (1874 - 1938)   Polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, dwukrotny premier oraz minister skarbu II RP. Znany powszechnie jako autor reformy walutowej, rektor SGGW.       opracował plan...

Dodaj do listy

TYKOCIN    Początki Tykocina to X-XI wiek, kiedy to powstaje nad Narwią pograniczny gród obronny, będący wynikiem osadnictwa mazowieckiego     Rozwinięty wskutek rozwoju wymiany handlowej w XIV w. między Polską i Wielkim Księstwem...

Dodaj do listy

LUDWIK MICHAŁ PAC (1778 - 1835) Bohater narodowy, reformator gospodarczy, spadkobierca wielkiej fortuny. Miał na koncie wybitne zasługi gospodarcze zwiazane z Suwalszczyzną. Ze swych dóbr dowspudzkich pragnął zrobić wzorowe gospodarstwo rolno...

Dodaj do listy

KRÓLOWA BONA   (1494 - 1557)   Królowa Polski i Wielka Księżna Litewska, żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta. Dzięki wsparciu Habsburgów udało się doprowadzić do jej małżeństwa z owdowiałym królem polskim Zygmuntem Starym....

Dodaj do listy

KANAŁ AUGUSTOWSKI       Kanał Augustowski łączy Biebrzę (dopływ Narwi) z Niemnem.    Łączna długość Kanału wynosi ponad 101,2 km. Daje to mu drugie miejsce w kraju.    Na jego szlaku znajduje się 12 jezior ...