XVI wiek

Dodaj do listy

Pod koniec XV a na początku XVI wieku wykształcił się w Polsce ustrój demokracji szlacheckiej. Szlachta zaczęła odgrywać dominującą rolę w państwie kosztem króla i magnaterii. Polska szlachta była wyjątkowo zaangażowana w politykę, sprawy...

468 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

I rzeczpospolita jest współczesną nazwą państwa zwanego dawniej Rzeczpospolitą Szlachecką lub (po unii realnej w Lublinie) Rzeczpospolitą Obojga Narodów ze względu na połączenie ziem Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego....

370 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Panowanie dynastii Jagiellonów przyniosło duże zmiany nie tylko w kulturze, czy polityce, ale także w sposobie administrowania państwem. Coraz większy wpływ na kierunek polityki wewnętrznej zaczynał wywierać stan szlachecki. Wzrost politycznej...

886 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Reformacją nazywamy ruch religijno-społeczny w XVI wieku w Europie. Ogólnie przyjmuje się, iż został zapoczątkowany przez Lutra w celu podniesienia poziomu moralności kleru w Kościele katolickim. Wierni Kościoła katolickiego przeciwstawiali...

511 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Już w średniowieczu powstały pierwsze oznaki prób reformy Kościoła. Ich zwolennicy podważali m.in. prawo papiestwa do rządzenia nad chrześcijańskim światem. Papież i jego stronnicy szybko radzili sobie z tymi prądami. Tylko problem Czech,...

791 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Okres wielkich odkryć geograficznych pociągnął za sobą głębokie przemiany w stosunkach ekonomicznych i społecznych panujących w Europie oraz wpłynął znacząco na zmiany w mentalności mieszkańców Europy. Do najważniejszych zmian, jakie...

324 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Rok 1492, w którym Krzysztof Kolumb dotarł do wysp Ameryki Środkowej stanowi jedną z najważniejszych dat w historii Europy. Z wagi swego odkrycia nie zdawał sobie sprawy sam odkrywca, kiedy w końcu 12 października tegoż roku dostrzegł ląd,...

727 osób poleca.

Szkoła: Liceum