XIX wiek

Dodaj do listy

Postanowienia konstytucji Księstwa Warszawskiego 1807 roku. Konstytucja Księstwa Warszawskiego została nadana w Dreźnie 22 lipca 1807 roku, przez Napoleona. Konstytucja Księstwa Warszawskiego wzorowana była w ogromnej mierze na zasadach ustrojowych...

563 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Okres od upadku Dyrektoriatu, (1799) kiedy Napoleon został konsulem, do ostatniej klęski cesarza (1815) został nazwany epoką Napoleońską. Miała on ogromny wpływ na Polskę ale także i na całą Europę. Kiedy w 1795 roku na skutek rozbiorów...

681 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Na Kongresie wiedeńskim zapadła decyzja o podziale ziem Księstwa Warszawskiego między Austrię, Prusy i Rosję. Punktem spornym był los Krakowa. W traktacie zawartym między trzema zaborcami Polski 3 maja 1815 r. przesądzono o przyszłości Krakowa...

355 osób poleca.

Szkoła: Liceum