Średniowiecze

Dodaj do listy

W roku 1138 zmarł Bolesław Krzywousty. Miał on kilku synów i aby uniknąć sporów między nimi postanowił podzielić Polskę na dzielnice (chciał uregulować zasady obejmowania przez nich ziem). Każdy z synów miał otrzymać jedną dzielnicę...

Dodaj do listy

Po śmierci Mieszka II w roku 1034 władzę w Polsce objął Kazimierz Odnowiciel, który szybko został wygnany z kraju przez możnych.   Niedługo po najeździe czeskiego księcia Brzetysława (po 1038 roku) Kazimierz wrócił do Polski. Otrzymał...

Dodaj do listy

Po śmierci Władysława Łokietka w 1333 roku władzę w odrodzonym zjednoczonym państwie polskim objął jego syn, Kazimierz. Jego trzydziestosiedmioletnie panowanie (1333-1370) przyniosło Polsce stabilizację polityczną oraz znaczny rozwój gospodarczy...

Dodaj do listy

ELEMENTY ŚREDNIOWIECZNEGO DOKUMENTU: INICJAŁ: pierwsza, ozdobna litera treści dokumentu, często powiększona i występująca z motywem roślinnym (najczęściej z liśćmi) INWOKACJA: czyli inaczej apostrofa, zwrot do odbiorcy listu bądź dokumentu;...

744 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Średniowiecze trwało w Europie od IV/V w. n.e. do XV w., a w Polsce od X do XV wieku. W hierarchii średniowiecznego społeczeństwa najważniejsze miejsce zajmowały dwa stany, rycerstwo i duchowieństwo. Dlatego tez średniowieczna Europa to świat...

707 osób poleca.

Szkoła: Liceum