Prehistoria

Dodaj do listy

Wiek ziemi to ok. 5 mld lat. Ok. 2 mld lat temu, podczas gdy w Europie trwało zlodowacenie, na terenie o wiele cieplejszej Afryki pojawił się gatunek Homo. Człowiek rozumny bardzo zbliżony do współczesnego, homo sapiens, pojawił się ok. 200 tys....

Dodaj do listy

Kolejna forma praczłowieka pojawiła się około 200 000 lat temu, a był to homo sapiens neandertalensis ("człowiek rozumny neandertalski"). Przedstawiciele tego gatunku różnili się od swych poprzedników budową czaszki i znacznie większą objętością...

448 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Wszystkie dane przemawiają za tym, że właśnie homo habilis dał początek kolejnym etapom antropogenezy. Około miliona lat temu formy określane dawniej pitekantropami ("małpoludami") zaś we współczesnej systematyce noszą nazwę homo erectus...

393 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Już około czterech milionów lat temu na rozległych obszarach sawann afrykańskich pojawił się istoty o pewnych cechach ludzkich. Nazwano je australopitekami ("małpami południowymi"). Cechy ludzkie u australopiteków są widoczne przede wszystkim...

340 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Antropogeneza, czyli powstanie człowieka. Słowo to pochodzi od gr. antropos - człowiek i genesis - rodzenie się. Antropogeneza była efektem długiego ciągu przemian ewolucyjnych, które w końcu doprowadziły do "uczłowieczenia" zwierzęcia. Był...

506 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Cywilizacja - jest to stan rozwoju społeczeństwa ludzkiego w danym okresie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury materialnej, przeciwstawiany stanowi dzikości i barbarzyństwa. Początki pierwszych cywilizacji sięgają...

730 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Kultura celtycka i jej dokonania dotarły na obszar Europy, Srodkowej-Wschodniej, co wywarło wpływ na tutejsze społeczności i przyczyniło się do ukształtowania kultury przeworskiej. Powstawała ona na podwalinach prakultur w postaci kultur pomorskiej...

348 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Kultura Halabu znana w dziejach historii jako starożytna kultura neolitu ceramicznego, swą nazwę zawdzięcza wykopaliskom w miejscowości Tall Halaf w Syrii. Dotyczyla ona terenów na południu Mezopotamii i Syrii i dotyczy okresu od polowy VI do...

398 osób poleca.

Szkoła: Liceum