Prace przekrojowe

Dodaj do listy

Czym jest Katyń dla mnie dzisiaj? Wiosną 1940 roku Katyń stał się dla Polaków ważnym, historycznym miejscem. Ponieważ to wtedy Rosjanie bestialsko zamordowali tam tysiące najlepszych polskich żołnierzy, jak również kwiat polskiej inteligencji...

Dodaj do listy

Indianie, rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, zamieszkiwali niegdyś cały rozległy kontynent, żyjąc w harmonii z amerykańską przyrodą. Przybycie osadników z Europy było początkiem końca indiańskiego świata, bezpowrotnie zniszczyło całą...

Dodaj do listy

Państwo polskie powstało na terenach zamieszkiwanych przez plemiona słowiańskie. Państwo Wiślan w IX wieku popadło w zależność od Państwa Wielkomorawskiego a po jego rozbiciu na początku X wieku od Czech. Najsilniejszym organizmem w IX wieku...

961 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Przyczyny wojny secesyjnej: Na przełomie XVIII i XIX wieku obszar Stanów Zjednoczonych był znaczny i po zakupie Luizjany w 1803 roku od Napoleona stanowił około 1/3 obecnego obszaru USA. W 1819 roku kupiono od Hiszpanii Florydę a w 1818 roku Północną...

465 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Pod koniec IX wieku w wyniku zjednoczenia ziemi nowogrodzkiej i kijowskiej powstało państwo kijowskie pod panowaniem dynastii Rurykowiczów. Państwo kijowskie z czasem zaczęło dążyć do kontrolowania wybrzeży Morza Czarnego i Kaspijskiego. Wpływy...

819 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Podstawową cechą kultury średniowiecznej był jej uniwersalizm. Decydowała o nim wspólna religia panująca w Europie oraz powszechnie używana łacina. Papiestwo planowało też odtworzenie uniwersalnego cesarstwa, które nawiązywałoby do tradycji...

533 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Rzesza powstała na mocy traktatu z Verdun z 843 roku dzielącego dziedzictwo Karola Wielkiego na trzy części; francuską, włoską i niemiecką. Stopniowo Niemcy coraz bardziej odsuwały się od pozostałych części dawnego cesarstwa. Wraz ze słabnięciem...

699 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Panowanie Wazów rozpoczęło się w Polsce w 1587 roku, gdy wybrany został królem Zygmunt III Waza a zakończyło wraz z abdykacją Jana Kazimierza w 1668 roku. W okresie panowania Wazów zdecydowanie osłabła pozycja króla i szlachty kosztem magnaterii,...

325 osób poleca.

Szkoła: Liceum