Historia sztuki

Dodaj do listy

Rembrandt Harmenszoon van Rijn był jednym z największych artystów europejskich. Urodził się 15 lipca 1606 roku, a zmarł 4 października 1669. Był Holendrem i najbardziej znaczącym malarzem holenderskiego "Złotego wieku", w którym to zarówno...

407 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Słowo renesans łatwo przetłumaczyć na język polski, w przeciwieństwie do kolejnej epoki - baroku. Ale już sam ten fakt daje pewne wskazówki, jaka jest ta nowa epoka. Słowo "barocco", od którego wzięła nazwę epoka, pochodzi z języka portugalskiego...

861 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Na sztukę Egiptu z czasów faraonów patrzymy często jak na wielowiekowy monolit. Podziwiamy jej potęgę, monumentalizm, zachowawczość, niezmienność. Tymczasem… 1) Okres Predynastyczny Jeszcze w V i IV tysiącleciu p.n.e. nie było w dolinie...

809 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Wiek XIX był w historii naszego kraju wiekiem zaborów i cierpienia naszego narodu. Pierwsze miejsce we świadomości każdego Polaka zajmowało dążenie do niepodległości. Daty graniczne romantyzmu polskiego przyjmuje się rok 1822, tj. rok wydania...

290 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Epoką w kulturze, nauce oraz sztuce, będącą następczynią średniowiecza, a poprzedniczką baroku, było odrodzenie, zwane także renesansem. Kolebką odrodzenia była Italia. Renesans narodził się we Włoszech w pierwszej połowie wieku XV....

415 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Po dziś dzień, islam należy do grona trzech wielkich wyznań religijnych o charakterze monoteistycznym. Zasięg religii, na bazie której stworzona została cywilizacja, kultura, oraz sztuka islamska, był ogromny i rozpościerał się od krańców...

716 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Dziedzictwo pozostawione przez starożytnych Greków ma niepodważalne znaczenie i wartość dla całego dorobku i kultury zarówno duchowej jak i materialnej kontynentu europejskiego. Spośród licznych elementów kultury greckiej dwa w postaci filozofii...

692 osoby polecają.

Szkoła: Liceum