Biografie

Dodaj do listy

René Fülöp Miller "Święty demon Rasputin i kobiety" Rasputin to jedna z najciekawszych i najbardziej tajemniczych postaci w historii Rosji. Zadziwiające jest jak ten prosty chłop z tobolskiej guberni, wpływał na decyzje państwowe cara...

673 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Roman Dmowski przyszedł na świat 9 sierpnia 1864 r. we wsi leżącej pod Pragą, która nosiła nazwę Kamionek. Dziś jest ona częścią Warszawy. Ojciec Romana - Walenty pochodził ze środowiska drobnej, podlaskiej szlachty, a matka Romana - Józefa...

485 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Józef Klemens Piłsudski przyszedł na świat 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie (Litwa) w rodzinie szlacheckiej. Rodzina Piłsudskiego była spokrewniona z rodem litewskim i przechowywała polskie tradycje mimo zniewolenia, jakiemu Polacy...

447 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Józef Bem to postać niezwykła. Całe swoje życie poświęcił walce o wolność. Jako żarliwy patriota walczył o niepodległość ojczyzny, a potem wspierał ruchy wolnościowe z czasów Wiosny Ludów. Bem swoim życiem i czynami wpisał...

362 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Józef Zachariasz Bem urodził się 14 marca 1794 r. w Tarnowie, zmarł 10 grudnia 1850 roku w Aleppo. Był generałem polskim, feldmarszałkiem armii tureckiej, piastował godność naczelnego wodza powstania węgierskiego i zastępcy wodza drugiej...

391 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Chrystian August, dowódca pruskiego 8 pułku piechoty w Szczecinie, ożenił się z Joanną Elżbietą z rodu Holstein-Gottorp. 21 kwietnia 1729 roku z tego związku narodziła się córka której nadano imię Zofia, Augusta, Fryderyka, która zasłynie...

491 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

W historii powszechnej , w historii militariów i wojskowości z pewnością wybitne miejsce zajmuje jeden z władców Królestwa Szwecji - Gustaw II Adolf. Twórca jednej z najpotężniejszych sił wojskowych spośród wszystkich sił militarnych...

237 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Gdy tron obejmował Stefan Batory, szlachta polska żywiła nadzieję, że tym razem na dłużej będzie miała swojego monarchę i problem bezkrólewia na jakiś czas odejdzie. Tymczasem 12 grudnia 1586 roku Batory zmarł sprawiając ,że Polska po...

330 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Zofia Anhalt-Zerbst, przyszła na świat 21. kwietnia roku 1729, na ul. Farnej w Szczecinie. Jej ojciec, Chrystian August, był pruskim generałem i komendantem tamtejszego garnizonu. Mimo iż Zofia już w wieku lat czternastu miała adoratora, który...

312 osób poleca.

Szkoła: Liceum