Kartografia i GIS

Dodaj do listy

Ziemia jest trzecią według oddalenia od Słońca planetą naszego Układu Słonecznego. Ziemia posiada jednego naturalnego satelitę, którym jest Księżyc. Od roku 1957 Ziemia jest obiegana przez sztuczne satelity. Dokładne wyznaczenie masy Ziemi...

786 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Zaznaczając na mapie różnego rodzaju obiekty lub zjawiska, możemy posługiwać się wieloma metodami kartograficznej prezentacji. Do najczęściej używanych i najbardziej popularnych metod możemy zaliczyć następujące metody: Kropkową...

448 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Metodami kartograficznymi nazywamy możliwości przedstawienia rozmieszczenia na mapie różnych zjawisk i obiektów, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych. Można te obiekty oraz zjawiska przedstawić w sposób jakościowy, kiedy przedstawiamy...

331 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

TRIANGULACJA- jest to metoda dzięki której można określić odległość, powierzchnię i kąty; służy do tego tzw. siatka triangulacyjna składająca się z trójkątów NIWELACJA- określa metodę badania, dzięki której można określić:...

517 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Metoda izarytmiczna to jedna z metod kartograficznego przedstawiania cech ilościowych na mapie. Została wprowadzona do kartografii przez niemieckiego geografa Alexandra Humboldta. Polega ona na wykreślaniu linii łączących rozrzucone na mapie punkty...

389 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

I. Geografia jako nauka GEOGRAFIA - jest nauką zajmującą się badaniem powłoki ziemskiej, jej elementów i zjawisk przyrodniczych i społeczno - ekonomicznych oraz działalności człowieka, zachodzących na powierzchni Ziemi oraz zależnościami...

1324 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Skalą mapy - nazywamy stosunek określonego odcinka na mapie w stosunku do odpowiadającego mu odcinka w terenie ( lub w stosunku do rzutu owego odcinka na płaszczyznę bądź powierzchnię kulistą). Rodzaje skal stosowanych na mapach: ...

299 osób poleca.

Szkoła: Liceum