Geografia społeczno-ekonomiczna

Dodaj do listy

Wykonała: Angelika Łukasik kl. Ia TE Temat pracy: „Klęski żywiołowe”   Klęsk żywiołowych są różne rodzaje. Klęski żywiołowe mają różne przyczyny. Mogą być wywołane przez: lawiny, trzęsienia ziemi, osuwiska, tsunami,...

Dodaj do listy

"Okno na świat" 1. Port morski - miejsce przystosowane do przeładunku towarów, zaopatrywania statków w słodką wodę, żywność i paliwo, dokonywania napraw statków i udzielania im schronienia. 2. Port dysponuje: - zapleczem (obszar lądowy z którego...

436 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Gołuchów jest niewielką (około 2 tys. mieszkańców) miejscowością na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeką Ciemną. Na poznanie wszystkich jej atrakcji trzeba zarezerwować dwa dni. Znajduje się tu późnorenesansowy dwór obronny z zachowanymi...

498 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Na świecie istnieją cztery główne religie, trzy z nich są monoteistyczne (chrześcijaństwo, islam i judaizm) i jedna politeistyczna (hinduizm). Hinduizm jest religią nie posiadającą swojego założyciela i "istniejącą od zawsze". Z niej wywodzi...

889 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Jedne z największych zagrożeń naszej planety to zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Proces degradacji środowiska jest nierozerwalnie związany z człowiekiem. Wraz z rozwojem demograficznym ludzkość produkowała coraz więcej śmieci. Największy wzrost...

931 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Lp. Państwo Stolica 1. Albania Tirana 2. Andora Andora 3. Austria Wiedeń 4. Belgia Bruksela 5. Białoruś Mińsk 6. Bośnia i Hercegowina Sarajewo 7. Bułgaria Sofia 8. Chorwacja Zagrzeb 9. Czarnogóra Podgorica...

1157 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Ogólna charakterystyka Woliński Park Narodowy został utworzony w 1960 roku na powierzchni 5001 hektarów. W 1996 roku powiększono go do 10937 hektarów. Otulina Parku zajmuje powierzchnię 3369 hektarów. Ścisłej ochronie podlega 165 hektarów...

1121 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Dokładne określenie granic państwa Mieszka I jest niemożliwe. Przyjmuje się, że miało ono powierzchnię około 250 tys. km² i zamieszkiwane było przez około milion mieszkańców. W 1650 roku powierzchnia Polski wynosiła 990 tys. km² W 1795...

567 osób poleca.

Szkoła: Liceum