Zjawiska optyczne

Dodaj do listy

Wraz z postępem nauki i techniki gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na jak najbardziej optymalny nośnik informacji. W szczególności na dalekie odległości. Nowoczesny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz coraz bardziej zaawansowane sieci internetowe...

945 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Opis doświadczenia Tematem doświadczenia jest wyznaczania przykładowej długości światła widzialnego przy pomocy siatki dyfrakcyjnej. Dostępne jest w tym celu następująca aparatura: generator światła laserowego, siatka dyfrakcyjna, ekran...

331 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Soczewka jest urządzeniem optycznym złożonym z jednej lub wielu złączonych ze sobą warstw szkła (ewentualnie innego przezroczystego tworzywa.) Powierzchnia soczewki powinna stanowić precyzyjny wycinek sfery, walca, paraboloidy, hiperboloidy...

313 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Z pomiarów wynika, że dla światła monochromatycznego prędkość rozchodzenia się w ośrodku zależy od jego częstotliwości, mówimy wtedy o dyspersji światła. Jedynie dla próżni prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych jest...

893 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Siedemnasty wiek to okres odkrywania nowych ciał niebieskich, poznawania zjawisk optycznych co tworzyło nowe pytania na temat tego, czym jest światło, kolory, złudzenia optyczne. Obrazy, które „tworzyły” lunety czy mikroskop nie były traktowane...

870 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Mianem płytki równoległościennej określana jest warstwa jednorodnej, przepuszczającej światło substancji. Płytki takie stosuje się w rozmaitych układach optycznych. Umieszczane są one na drodze promieni świetlnych, w celu uzyskania ich...

522 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Światło stanowi pewien niewielki wycinek całego widma fal elektromagnetycznych. Wyjątkowość tego promieniowania polega na tym, że wywołuje ono u człowieka wrażenia wzrokowe. Światło rozchodzi się w próżni z prędkością c . ...

821 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Przez wiele lat prowadzone były intensywne badania na temat natury światła. Niektóre z doświadczeń przemawiały za falową naturą, niemniej jednak były i takie, których nie można było wytłumaczyć opierając się jedynie na tej własności...

708 osób poleca.

Szkoła: Liceum