Ruch i jego powszechność

Dodaj do listy

Zadanie 1. Przekształcenie wzoru Napięcie elektryczne: Napięciem elektrycznym UAB między dwoma punktami A i B pola elektrostatycznego lub między końcami przewodnika nazywamy iloraz pracy W – wykonanej przy przemieszczaniu ładunku q między tymi...

Dodaj do listy

Przykłady wielkości fizycznych: Siła Droga Masa Czas Napięcie Przyspieszenie Natężenie prądu Wśród nich można wyróżnić wielkości skalarne (skalary) i wielkości wektorowe. Wektory to wielkości, które posiadają: wartość liczbową, kierunek,...

400 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Okresem ruchu nazywamy czas potrzebny do przebycia jednego pełnego okręgu i oznaczany T [s] Częstotliwość jest to ilość pełnych obiegów wykonana w jednostce czasu oznaczana f [Hz] Zależność miedzy okresem a częstotliwością: f=1/T [Hz(herz)=1/s]...

781 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Aby uzupełnić teoretyczne rozważania nad zjawiskiem ruchu cząstek, zajmiemy się na chwilę przeanalizowaniem dwu przykładów opisujących ten ruch ilościowo. Z konieczności analiza ta jest fragmentaryczna. Zadanie 1. Podaj średnią kwadratową...

683 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Albert Einstein Albert Einstein urodził się w miejscowości Ulm w Niemczech 14 marca 1879 roku. Studia odbył w Szwajcarii na politechnice w Zurychu. Po ich zakończeniu podjął pracę na słabo płatnym stanowisku jako urzędnik federalnego biura...

771 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Podstawowe tezy odkrytej przez Alberta Einsteina szczególnej teorii względności[1] zawarte zostały w rozprawie zatytułowanej "O elektrodynamice poruszających się ciał" (możemy to również przetłumaczyć jako "O elektrodynamice ciał w ruchu";...

737 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Pędem punku materialnego nazywa się iloczyn masy tego ciała i jego prędkości. W rzeczywistości pęd jest wielkością wektorową, podobni jak i prędkość. Można więc zapisać: ...

541 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Prędkość światła jest stałą uniwersalną. Wynosi tyle samo w próżni, niezależnie od względnego ruchu źródła i obserwatora. W obliczeniach oznaczana jest symbolem c. Jednak nie zawsze panował taki pogląd na prędkość światła. Dawniej sądzono,...

763 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Od najdawniejszych czasów ludzie zdawali sobie sprawę, że światło porusza się z niewyobrażalna prędkością. W zasadzie była to dla nich prędkość nieskończona. Na początku warto zastanowić się czym naprawdę jest światło. Wprawdzie...

838 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Wiadomo, że dwie lub więcej fal może przechodzić przez ten sam obszar niezależnie od siebie. Oznacza to, że w danej chwili wypadkowe przemieszczenie danej cząstki ośrodka jest sumą przemieszczeń wywoływanych przez poszczególne fale. Ten...

373 osoby polecają.

Szkoła: Liceum