Procesy termodynamiczne

Dodaj do listy

1. Równanie van der Waalsa dla jednego mola gazu rzeczywistego gdzie a - poprawka na uwzględniająca przyciąganie cząsteczek gazu a wiec spadek ciśnienia, - poprawka uwzględniająca objętość własną cząsteczek, - objętość jednej cząsteczki,...

444 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Materia (określenie to wywodzi się z łaciny) to w fizyce wszystkie obiekty o niezerowej masie tj. takie, które wytwarzają i podlegają działaniu pola grawitacyjnego. Takimi obiektami są np. ciała niebieskie, elektrony w atomach oraz pola elektromagnetyczne...

698 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Ciepłem właściwym nazywa się wielkość ciepła, które zostało pobrane przez jednostkową masę układu i spowodowało, że temperatura układu wzrosła o jeden stopień. Rozróżnia się wagowe ciepło właściwe ( gdy dotyczy masy w kg) oraz molowe...

658 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Aby wprowadzić pojęcie energii wewnętrznej najpierw należy przybliżyć inne terminy związane z termodynamiką. Po pierwsze należy zdefiniować układ termodynamiczny. Jest to część przestrzeni materialnej oddzielona od otoczenia rzeczywistą...

879 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Pierwsza zasada termodynamiki mówi, że ciepło, które jest pobierane przez układ musi się równać sumie wzrostu energii wewnętrznej tego układu i pracy wykonanej przez układ. Czyli inaczej mówiąc zmiana wielkości termodynamicznej zwanej energią...

583 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Dyfuzja jest procesem samorzutnym. Polega na rozprzestrzenianiu się cząsteczek jednej substancji w głąb drugiej na skutek bezładnego ruchu cieplnego cząsteczek materii. Dyfuzja jest zjawiskiem występującym w każdym stanie skupienia materii,...

358 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Budowa silnika czterosuwowego Silnik czterosuwowy składa się z następujących głównych części: kadłuba, głowicy, mechanizmu korbowego oraz rozrządu i koła zamachowego. Kadłub, to obudowa silnika. W nim poruszają się tłoki i wał korbowy....

356 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Pojęcie energii wewnętrznej związane jest z działem nauki zwanym termodynamiką. Tak więc w pierwszej kolejności należy zapoznać się z podstawowymi pojęciami z tego zakresu. Po pierwsze należy zdefiniować układ termodynamiczny. Ogólni mówiąc...

894 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Przyrządy stosowane w doświadczeniu: Kalorymetr wodny, wyposażony w mieszadło i termometr. Kalorymetr służy do pomiarów ilości oddanego lub pobranego przez ciało ciepła. Wykorzystuje się go na przykład do wyznaczania ciepła właściwego. Wykonywanie...

523 osoby polecają.

Szkoła: Liceum