Oddziaływania w przyrodzie

Dodaj do listy

Fizyk James Clerk Maxwell prowadził badania nad polem elektrycznym i magnetycznym. W czasie swych obserwacji zauważył, że wokół przewodnika z prądem powstaje pole magnetyczne, czyli zmienne pole elektryczne powoduje powstanie pola magnetycznego....

507 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Siła Siła jest to fizyczna wielkość wektorowa, obrazująca i "mierząca" oddziaływania między ciałami. Czyli, aby w ogóle mówić o sile musimy mieć co najmniej dwa oddziałujące na siebie ciała. W zależności od rodzaju oddziaływań, wyróżniamy...

736 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

1. Praca jaka zostaje wykonana przy przemieszczaniu ładunku q z punktu A do punktu B da się przedstawić w następującej formie: U - różnica potencjałów 2. Potencjał ładunku punktowego wyrażony jest następującym wzorem: 3. Związek...

651 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

I.VII. POLE CENTRALNE. Centralnym polem grawitacyjnym nazywa się pole, którego linie są półprostymi zbieżnymi w środku źródła. Źródłami pól centralnych mogą być ciała kuliste albo punkty materialne. Pole centralne...

489 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Falą nazywamy przenoszące energię zaburzenie pola fizycznego które rozchodzi się ze skończoną szybkością. Jeżeli kierunek zaburzenia jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali, wówczas fala jest falą poprzeczną (m. in. fale elektromagnetyczne),...

589 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

1. Ilość ciepła jaka zostanie przeniesiona przez 2 równoległe, izotermiczne powierzchnie w kierunku do nich prostopadłym, jaka w dodatku przypada na jednostkę powierzchni oraz jednostkę czasu jest wyrażona następującym równaniem, które...

303 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Cecha przestrzeni polega na tym, iż na ulokowaną w niej igłę magnetyczną wpływają siły, cechą tą jest pole magnetyczne. Pole to produkuje ruda magnetytu, magnes stały (zatem element stalowy, który jest namagnesowany), nasza planeta. POLE...

564 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Spis urządzeń, które należy przygotować do doświadczenia: Cylinder szklany z analizowanym ciałem ciekłym; na cylindrze zaznaczony jest poziom, pomiędzy którym ruch ma charakter jednostajny; cylinder podświetlany jest od tyłu, kulka szklana, śruba...

683 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

SPRAWOZDANIE Z SZACOWNIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA KINETYCZNEGO PRZY POMOCY RÓWNI POCHYŁEJ Cel: Celem eksperymentu to zapoznanie się z najprostszą metodą wyznaczania współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej, bez dynamometra. Sprzęt:...

516 osób poleca.

Szkoła: Liceum