Oddziaływania w przyrodzie

Dodaj do listy

Fizyk James Clerk Maxwell prowadził badania nad polem elektrycznym i magnetycznym. W czasie swych obserwacji zauważył, że wokół przewodnika z prądem powstaje pole magnetyczne, czyli zmienne pole elektryczne powoduje powstanie pola magnetycznego....

478 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Siła Siła jest to fizyczna wielkość wektorowa, obrazująca i "mierząca" oddziaływania między ciałami. Czyli, aby w ogóle mówić o sile musimy mieć co najmniej dwa oddziałujące na siebie ciała. W zależności od rodzaju oddziaływań, wyróżniamy...

691 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

1. Praca jaka zostaje wykonana przy przemieszczaniu ładunku q z punktu A do punktu B da się przedstawić w następującej formie: U - różnica potencjałów 2. Potencjał ładunku punktowego wyrażony jest następującym wzorem: 3. Związek...

569 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

I.VII. POLE CENTRALNE. Centralnym polem grawitacyjnym nazywa się pole, którego linie są półprostymi zbieżnymi w środku źródła. Źródłami pól centralnych mogą być ciała kuliste albo punkty materialne. Pole centralne...

448 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Falą nazywamy przenoszące energię zaburzenie pola fizycznego które rozchodzi się ze skończoną szybkością. Jeżeli kierunek zaburzenia jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali, wówczas fala jest falą poprzeczną (m. in. fale elektromagnetyczne),...

542 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

1. Ilość ciepła jaka zostanie przeniesiona przez 2 równoległe, izotermiczne powierzchnie w kierunku do nich prostopadłym, jaka w dodatku przypada na jednostkę powierzchni oraz jednostkę czasu jest wyrażona następującym równaniem, które...

272 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Cecha przestrzeni polega na tym, iż na ulokowaną w niej igłę magnetyczną wpływają siły, cechą tą jest pole magnetyczne. Pole to produkuje ruda magnetytu, magnes stały (zatem element stalowy, który jest namagnesowany), nasza planeta. POLE...

502 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Spis urządzeń, które należy przygotować do doświadczenia: Cylinder szklany z analizowanym ciałem ciekłym; na cylindrze zaznaczony jest poziom, pomiędzy którym ruch ma charakter jednostajny; cylinder podświetlany jest od tyłu, kulka szklana, śruba...

621 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

SPRAWOZDANIE Z SZACOWNIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA KINETYCZNEGO PRZY POMOCY RÓWNI POCHYŁEJ Cel: Celem eksperymentu to zapoznanie się z najprostszą metodą wyznaczania współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej, bez dynamometra. Sprzęt:...

466 osób poleca.

Szkoła: Liceum