Energia, jej przemiany i transport

Dodaj do listy

Człowiek od początku swego istnienia korzysta z energii promieni słonecznych, szybko też nauczył się wykorzystywać energię wody, czy wiatru do wytwarzania energii mechanicznej. Prawdziwy rozwój techniki przyniosło odkrycie energii elektrycznej...

476 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Wstęp Pojęcie energii występuje powszechnie w niemal wszystkich gałęziach wiedzy - nie tylko w fizyce i astronomii, ale i chemii, biologii, medycynie, geologii i nauce o ochronie środowiska. Energia jest wszechobecna. Człowiek wykorzystuje...

417 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Ultradźwięki i hiperdźwięk Ultradźwięki oraz infradźwięki należą do ogólniejszej grypy mechanicznych fal sprężystych. Ultradźwiękami nazywane są fale z zakresu częstotliwości od 16 kHz do 10 GHz, czyli powyżej fal słyszalnych...

973 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Wstęp; maszyny proste Maszyną prostą jest urządzenie, której zasada działania jest nieskomplikowana, to znaczy oparta na jednym lub kilku podstawowych prawach mechaniki. W pracy tej przedstawiono opis jednej z maszyn prostych, jaką jest blok...

395 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Zasady zachowania stanowią niepodważalne, powszechnie respektowane prawa, według których wartości fundamentalnych wielkości fizycznych, jak energia czy masa, nie zmieniają się globalnie przy zajściu jakiegoś procesu lub przemiany. Wielkości...

449 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Każde zjawisko, które powstało przez wzajemny kontakt promieniowania świetlnego z jakąkolwiek substancją nazywamy fotoelektrycznością. Wiąże się ono z tym, że fotony przekazują swoją energię elektronom niesparowanym. Znane są dwa typy...

851 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Znaczna część poznanych pierwiastków chemicznych wykazuje różnorodność pod względem liczby atomowej (posiadają tę samą liczbę protonów, natomiast różnią się liczbą neutronów). Te poszczególne typy atomów, mimo odmiennej liczby...

504 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Znaczna część poznanych pierwiastków chemicznych wykazuje różnorodność pod względem liczby atomowej (posiadają tę samą liczbę protonów, natomiast różnią się liczbą neutronów). Te poszczególne typy atomów, mimo odmiennej liczby...

685 osób poleca.

Szkoła: Liceum