Chemia nieorganiczna

Dodaj do listy

Fe(OH)3 Wodorotlenki mają ogólny wzór M(OH)n gdzie M jest to nazwa metalu a n to ilość grup wodorotlenkowych. Z reguły wodorotlenki to ciała stałe, ale gdy jest to roztwór wodny nazywamy go zasadą. Zasady na ogół są dobrze rozpuszczalne...

Dodaj do listy

Przyjmuje się, że niemal wszystkie zachodzące w przyrodzie reakcje chemiczne są procesami odwracalnymi. Znaczy to, że z konkretnych substratów tworzą się odpowiednie produkty, a jednocześnie zachodzi w mniejszym lub większym stopniu reakcja...

Dodaj do listy

Miedź (symbol Cu) jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 29, znajdującym się w 11 grupie układu okresowego pierwiastków. Ma 26 izotopów z o masach od 55 do 80u, z których trwałe są jedynie 63Cu i 65Cu. Miedź jest metalem znanym już...

Dodaj do listy

Tworzywa sztuczne to powszechnie stosowane nazwa materiałów, opartych w głównej mierze na związkach wielkocząsteczkowych (polimerach syntetycznych). Dawniej nazywano je również masami plastycznymi, a obecnie często słyszy się nazwę „plastik”....

Dodaj do listy

Miedź jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 29, należącym do 11 grupy układu okresowego. Jest metalem, który w stanie czystym charakteryzuje się następującymi właściwościami:  Jest miękkim ciałem stałym o charakterystycznej,...

Dodaj do listy

Niektóre metale znane były jeszcze w czasach prehistorycznych, zanim jeszcze nauczono się je otrzymywać z rud. Wyrabiano wówczas między innymi przedmioty użytkowe z miedzi rodzimej, złota, srebra, a także żelaza meteorytowego. Fakt ten potwierdzają...