Chemia jądrowa

Dodaj do listy

Jądra atomowe niektórych pierwiastków ulegają samorzutnemu rozpadowi (jądra nietrwałe przekształcają się w jądra bardziej trwałe, którym to przemianom towarzyszy emisja promieniowania). Taki proces to naturalna przemiana jądrowa. Wśród...

Dodaj do listy

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ -właściwość niektórych jąder atomowych, polegająca na  zdolności do samorzutnych przemian (rozpadu) z wysyłaniem cząstek alfa a, beta β, rozszczepienia jądra atomowego lub przemiany izomerycznej (izomeria...

Dodaj do listy

Już od najdawniejszych czasów ludzie starali się zrozumieć i poznać jak zbudowana jest otaczająca ich materia. Jeszcze w starożytności pojawiły się różne teorie na ten temat, mówiące między innymi o tym, iż materia zbudowana jest z żywiołów....

Dodaj do listy

Izotopy to atomy zawierające w jądrze jednakową ilość protonów, ale różniące się liczbą neutronów. W związku z tym charakteryzują się one jednakową liczbą atomową (Z), ale jednocześnie różną liczbą masową (A). Większość pierwiastków...

Dodaj do listy

Już od najdawniejszych czasów ludzie zastanawiali się, z czego zbudowana jest cała otaczająca ich materia. Już w starożytności zrodziło się wiele teorii mających wyjaśniać budowę otaczającego świata. Tales z Miletu (620 - 540 p.n.e.)...

Dodaj do listy

Pojęcie chemii radiacyjnej Ta dziedzina chemii jest związana z padaniem procesów chemicznych wywołanych przez promieniowanie jonizujące. Z teoretycznego punktu widzenia można uznać ją za część kinetyki chemicznej, lecz jest ona ściśle...