Chemia środowiska

Dodaj do listy

Wiadomości ogólne Chemia odgrywa bardzo ważna rolę w naszym życiu. Przemysł chemiczny obecnie jest najważniejszą gałęzią gospodarki. W dzisiejszych czasach człowiek nie potrafiłby egzystować bez korzystania z dobrodziejstw przemysłu...

623 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Najbardziej budzące sprzeciwy tworzywa należące do tworzyw sztucznych to polichlorek winylu (PCV) i poliuretan. Polichlorek winylu to szeroko rozreklamowane tworzywo sztuczne, służące jako surowiec do wyrobu wykładzin, worków, folii (np. czarnej...

1065 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Hydrosferę stanowią wszystkie wody występujące na Ziemi w postaci ciekłej (rze­ki, morza, oceany), stałej (lodowce i lądolody) i gazowej (para wodna, chmury). Woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją na Ziemi, pokrywającą dwie trzecie...

596 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Woda jest najważniejszym związkiem chemicznym z punktu widzenia organizmów żywych. Gdyby nie ona, nie powstałoby życie na Ziemi. Wchodzi w skład niemal wszystkich organizmów żywych. Jest związkiem, który jest niezbędny w większości zachodzących...

721 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego definiowane jest zwykle jako stan środowiska, jaki wynika z wprowadzenia do powietrza, wody, gruntu lub nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji o dowolnym stanie skupienia, albo energii w takich ilościach...

788 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Skorupa ziemska jest najbardziej zewnętrzną powłoką całej kuli ziemskiej. Od strony zewnętrznej otoczona jest przez atmosferę oraz hydrosferę, a od wewnątrz graniczy z płaszczem Ziemi. Jest ona sztywnym, niejednorodnym pod względem składu...

834 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Ozon jest odmianą alotropową tlenu, który występuje w formie cząsteczek trójatomowych (O3). Na wysokości około 20 do 30 km nad powierzchnią Ziemi występuje warstwa o charakterystycznym, podwyższonym stężeniu ozonu. Warstwa ta spełnia bardzo...

482 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Głównym źródłem energii dla naszej planety jest promieniowanie słoneczne. Szacuje się, że do Ziemi dociera średnio promieniowanie o mocy około 180000 TW. Jednak około 30% tego promieniowania jest dobijane przez atmosferę, a ponad 45% pochłaniane...

622 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Na wysokości około 20 do 30 km ponad powierzchnią Ziemi (w stratosferze) znajduje się warstwa charakteryzująca się wysokim stężeniem ozonu. Ozon jest odmianą alotropową tlenu, występującego w formie cząsteczek trójatomowych (O3). Warstwa...

356 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Energia jest niezbędna człowiekowi w wielu dziedzinach życia. Wykorzystuje się ją przede wszystkim podczas produkcji przemysłowej, w transporcie, do ogrzewaniu domów czy do oświetlenia. Od dawna człowiek czerpał większość energii z zasobów...

994 osoby polecają.

Szkoła: Liceum