Chemia nieorganiczna

Dodaj do listy

Stopień utlenienia pierwiastka jest pojęciem umownym, które można zdefiniować następująco: Stopień utlenienia wskazuje, ile ładunków dodatnich lub ujemnych można przypisać atomowi danego pierwiastka przy założeniu, że tworzy on z...

424 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Fe(OH)3 Wodorotlenki mają ogólny wzór M(OH)n gdzie M jest to nazwa metalu a n to ilość grup wodorotlenkowych. Z reguły wodorotlenki to ciała stałe, ale gdy jest to roztwór wodny nazywamy go zasadą. Zasady na ogół są dobrze rozpuszczalne...

780 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Przyjmuje się, że niemal wszystkie zachodzące w przyrodzie reakcje chemiczne są procesami odwracalnymi. Znaczy to, że z konkretnych substratów tworzą się odpowiednie produkty, a jednocześnie zachodzi w mniejszym lub większym stopniu reakcja...

875 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Przez wiele stuleci uczeni zastanawiali się nad tym, jak zbudowana jest otaczająca nas materia. Na początku XIX stulecia ostatecznie okazało się, że materia ma budowę ziarnistą, gdyż składa się z maleńkich cząstek, które nazwane zostały...

420 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Miedź (symbol Cu) jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 29, znajdującym się w 11 grupie układu okresowego pierwiastków. Ma 26 izotopów z o masach od 55 do 80u, z których trwałe są jedynie 63Cu i 65Cu. Miedź jest metalem znanym już...

775 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Tworzywa sztuczne to powszechnie stosowane nazwa materiałów, opartych w głównej mierze na związkach wielkocząsteczkowych (polimerach syntetycznych). Dawniej nazywano je również masami plastycznymi, a obecnie często słyszy się nazwę „plastik”....

644 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Miedź jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 29, należącym do 11 grupy układu okresowego. Jest metalem, który w stanie czystym charakteryzuje się następującymi właściwościami:  Jest miękkim ciałem stałym o charakterystycznej,...

616 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Niektóre metale znane były jeszcze w czasach prehistorycznych, zanim jeszcze nauczono się je otrzymywać z rud. Wyrabiano wówczas między innymi przedmioty użytkowe z miedzi rodzimej, złota, srebra, a także żelaza meteorytowego. Fakt ten potwierdzają...

489 osób poleca.

Szkoła: Liceum