Chemia jądrowa

Dodaj do listy

Jądra atomowe niektórych pierwiastków ulegają samorzutnemu rozpadowi (jądra nietrwałe przekształcają się w jądra bardziej trwałe, którym to przemianom towarzyszy emisja promieniowania). Taki proces to naturalna przemiana jądrowa. Wśród...

366 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ -właściwość niektórych jąder atomowych, polegająca na  zdolności do samorzutnych przemian (rozpadu) z wysyłaniem cząstek alfa a, beta β, rozszczepienia jądra atomowego lub przemiany izomerycznej (izomeria...

811 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Historia badań nad promieniotwórczością. Podczas przeprowadzania badań nad fosforescencją, zupełnie przez przypadek A.H. Becquerel odkrył, iż tylko niektóre związki uranu powodują zaczernienie emulsji fotograficznej. Fakt ten nie mógł być...

664 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Już od najdawniejszych czasów ludzie starali się zrozumieć i poznać jak zbudowana jest otaczająca ich materia. Jeszcze w starożytności pojawiły się różne teorie na ten temat, mówiące między innymi o tym, iż materia zbudowana jest z żywiołów....

678 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Izotopy to atomy zawierające w jądrze jednakową ilość protonów, ale różniące się liczbą neutronów. W związku z tym charakteryzują się one jednakową liczbą atomową (Z), ale jednocześnie różną liczbą masową (A). Większość pierwiastków...

476 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Już od najdawniejszych czasów ludzie zastanawiali się, z czego zbudowana jest cała otaczająca ich materia. Już w starożytności zrodziło się wiele teorii mających wyjaśniać budowę otaczającego świata. Tales z Miletu (620 - 540 p.n.e.)...

747 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Izotopy to atomy tego samego pierwiastka (mające jednakowa ilość protonów w jądrze), ale różniące się liczbą neutronów. Innymi słowy są to atomy o takiej samej liczbie atomowej (Z), lecz różnej liczbie masowej (A). Rozróżnia się izotopy...

817 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Budowa atomu Rozmiary atomów o kulistym kształcie, są rzędu 10-7 m. Atomem o największym promieniu jest frans (87Fr). W centralnej części atomu znajduje się jądro o bardzo małych rozmiarach (ok. 100 tys. razy mniejsze...

598 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Pojęcie chemii radiacyjnej Ta dziedzina chemii jest związana z padaniem procesów chemicznych wywołanych przez promieniowanie jonizujące. Z teoretycznego punktu widzenia można uznać ją za część kinetyki chemicznej, lecz jest ona ściśle...

842 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Energia w różnej postaci od zawsze była potrzebna człowiekowi a wraz z rozwojem cywilizacji zapotrzebowanie na nią jest coraz większe. Nic dziwnego, że już bardzo dawno temu zaczęto się zastanawiać jakie są najlepsze sposoby uzyskiwania energii....

744 osoby polecają.

Szkoła: Liceum