Biochemia

Dodaj do listy

W przyrodzie występuje bardzo wiele rozmaitych komórek, różniących się wielkością, kształtem, a także ilością i rodzajem części składowych. Zmiany w strukturze komórek człowieka stanowią niejednokrotnie kryterium rozpoznania choroby....

491 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Piwo - napój uwielbiany nie tylko przez angielskich kibiców, jest produkowany w wielu krajach. Popularność tego złocistego napoju bierze się z jego niepowtarzalnego smaku charakterystycznego dla poszczególnych marek. Proces powstawania piwa...

650 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Dzięki biochemii możemy dowiedzieć się wielu bardzo ważnych informacji o substancjach, które odgrywają istotne znaczenie dla wszystkich organizmów żywych. Każdy organizm zawiera w sobie takie małe laboratorium w którym nieustannie zachodzą...

921 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Feromony płciowe to substancje chemiczne, które odgrywają bardzo ważna rolę w podtrzymaniu gatunku. Są wykorzystywane w czasie poszukiwania odpowiedniego partnera, w czasie miłosnej gry wstępnej, która prowadzi do kopulacji i zapłodnienia....

549 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Feromony w świecie zwierząt Aktualnie najlepiej rolę jaką odgrywają feromony w przyrodzie, ich budowę strukturalną, oddziaływanie na inne osobniki tego samego gatunku poznano na przykładzie świata owadów. Wśród ssaków feromony odkryto...

609 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Jak powszechnie wiadomo związki chemiczne mogą być w różny sposób wykorzystywane przez żywe organizmy. Mikroorganizmy, organizmy roślinne oraz zwierzęce przy pomocy określonych związków chemicznych mogą oddziaływać z otaczającym ich...

1114 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Charakterystyka aspiryny Wiadomości ogólne Aspiryna jest lekiem na szeroką skale stosowanym w życiu codziennym. Jej czynnym składnikiem jest to nazwa handlowa leku, którego czynnym składnikiem jest kwas acetylosalicylowy. Jego wzór...

454 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Identyfikacja białka Reakcja ksantoproteinowa Jest to reakcja służąca do identyfikacji białek. Sprowadza się ona do procesu nitrowaniu pierścienia aromatycznego tyrozyny. Fizyczne obserwuje się zmianę zabarwienia z żółtego na pomarańczowe...

397 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Budowa Aminokwasy są substancjami organicznymi, pochodnymi węglowodorów składających się z dwóch grup funkcyjnych: grupy aminowej (-NH2) i grupy karboksylowej (-COOH). Mogą ponadto zawierać dodatkowe grupy np.: - OH, - NH2, - COOH i inne....

803 osoby polecają.

Szkoła: Liceum