Genetyka

Dodaj do listy

Po narodzeniu dziecka możemy na ogół stwierdzić, które cechy (barwa włosów, oczu, kształt warg, nosa i in.) noworodek odziedziczył po matce, a które po ojcu, oraz czy jest prawidłowo zbudowany. W jaki sposób zachodzi jednak dziedziczenie...

944 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

STRUKTURA BIAŁKA 1. Pierwszorzędowa struktura białka Pojęcie pierwszorzędowej struktury peptydów i protein odnosi się do liczby i porządku liniowego ułożenia aminokwasów. Konwencja ich określania jest taka, że koniec N (to znaczy posiadający...

852 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Enzymy restrykcyjne Pod względem typu nacięć endonukleazy restrykcyjne wykazują dużą różnorodność. Przecięcie nici DNA może generować powstawanie: (a) lepkich końców 5', (b) lepkich końców 3' lub (c) tzw. tępych końców: ...

409 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Cykl komórkowy komórek somatycznych można podzielić na cztery etapy (Rys. 1.): mitoza (okres podziałowy, faza M), posttelofaza (przerwa pierwsza, faza G1), okres syntezy (faza S), preprofaza (przerwa druga, faza G2). Rys. 1. Schemat cyklu komórkowego...

484 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Każdy osobnik powstający w wyniku rozmnażania płciowego jest inny od swoich rodziców. Dzieje się tak, ponieważ istnieje zmienność rekombinacyjna. Każdy organizm posiada po dwa allele w każdym genie. Do tworzonej gamety, służącej do rozmnażania...

706 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

To, jak wyglądamy i jak przebiegają procesy fizjologiczne w naszych ciałach zależy bezpośrednio od budowy odpowiednich białek - białka stanowią bowiem podstawowy budulec naszego ciała. Białkami są też enzymy, od których zależą przemiany...

442 osoby polecają.

Szkoła: Liceum