Ekologia

Dodaj do listy

Czym są zanieczyszczenia gleb? Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń...

Dodaj do listy

Przez palenie papierosów organizm jest za słabo zaopatrywany w tlen. U palaczy często występują niedobory witamin i mikroelementów. Szczególnie witamina C i witamin z grupy B. Palenie papierosów sprzyja powstawaniu, miażdżycy, zawałom serca,...

Dodaj do listy

Natura 2000 to europejski program ochrony przyrody, do realizacji którego zobowiązane są wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jego realizacja polega na tworzeniu europejskiej sieci obszarów cennych przyrodniczo. Podstawy całego programu...

788 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Na Ziemi jest coraz więcej ludzi i większość z nich mieszka w miastach. Większe miasta wchłaniają w swój obręb podmiejskie wsie lub łączą się ze sobą, tworząc aglomeracje. W tak przekształcanym środowisku ciągle jednak pozostaje miejsce...

508 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Ochrona przyrody od jakiegoś czasu nie jest tylko ideą, ale stała się dyscyplina naukową. Jak każda dyscyplina naukowa ma swoje teoretyczne podstawy, wypracowane metody działania i jest powiązana z wieloma innymi dziedzinami, zarówno przyrodniczymi,...

664 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Ekologia morska opisuje interakcje gatunków morskich organizmów z ich żywym (biotycznym) i nieożywionym (abiotycznym) środowiskiem. Przez środowisko biotyczne rozumiemy relacje z innymi organizmami. Do środowiska abiotycznego zaliczamy własności...

495 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Nie możemy stwierdzić, że znamy wszystkie sposoby, w jakie działalność ludzka, zmieniając środowisko, może zagrażać zdrowiu, dziedziczności genetycznej lub równowadze ekologicznej oraz systemowi dzięki któremu Ziemia zdolna jest podtrzymywać...

978 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Charakterystyka promieniowców Nazwa łacińska promieniowców - Actinomycetales pochodzi od opisanego po raz pierwszy gatunku tych bakterii - Actinomyces bovis, wywołującego u bydła chorobę aktynomikozę, zwaną promienicą. Promieniowce to gramdodatnie...

540 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Cele i zadania: Postęp w naukach przyrodniczych spowodował rozwój sprawnych i czułych technik oraz metod pomiarowych w badaniu i ochronie środowiska. Nie do pomyślenia byłby rozwój chemii środowiska bez udziału dokładnych, dobrze opracowanych...

1027 osób poleca.

Szkoła: Liceum