Człowiek

Dodaj do listy

Odporność oznacza zdolność do czynnej i biernej ochrony organizmu   Patogen (czynnik chorobotwórczy) - czynnik oddziałujący na ludzi, zwierzęta, rośliny, doprowadzający do pojawienia się w organizmie patologicznych zmian funkcjonalnych...

Dodaj do listy

Wstęp   Jak wiemy organizmy dążą do utrzymania swoich procesów życiowych na pewnym optymalnym dla nich  poziomie. Taki stan zapewniają im zarówno własne mechanizmy fizjologiczne jak i również właściwości środowiska fizycznego...

Dodaj do listy

Układ pokarmowy   1. Budowa układu pokarmowego: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek (wpust żołądka, dno żołądka, trzon żołądka, odźwiernik), jelito cienkie (dwunastnica, jelito czcze, jelito kręte), jelito grube (wyrostek robaczkowy,...

Dodaj do listy

Układ odpornościowy i limfatyczny   1. Układ odpornościowy: za reakcje odpornościowe (obronnościowe) organizmu odpowiedzialne są komórki i narządy układu limfatycznego oraz białka osocza (immunoglobuliny).   2. Elementy układu limfatycznego...

Dodaj do listy

Układ oddechowy   1. Układ oddechowy:  odpowiada za wymianę gazową między organizmem a środowiskiem; zbudowany on jest z górnych dróg oddechowych (jama nosowa z zatokami i gardło), dolnych dróg oddechowych (krtań, tchawica, oskrzela)...

Dodaj do listy

Układ krwionośny   1. Funkcje układu krwionośnego:łączność pomiędzy komórkami, tkankami i narządami; pośredniczy między środowiskiem zewnętrznym a komórkami ciała; doprowadza tlen i odprowadza dwutlenek węgla; transportuje różne...

Dodaj do listy

Choroby układu moczowego   Odmiedniczkowe zapalenie nerek:   Powodowane jest przez bakterie E. coli lub inne. Występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, co wiąże się z odmiennością cewki moczowej oraz okresami ciąż, które sprzyjają...

Dodaj do listy

I.  Anoreksja Jadłowstręt psychiczny – zaburzenie odżywiania, polegające na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Obraz własnego ciała jest zaburzony; występują objawy dysmorfofobii. Lęk przybiera postać...