Botanika

Dodaj do listy

Rośliny nasienne, rośliny kwiatowe (Spermatophyta Britton & Brown, Anthophyta) - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji. W nomenklaturze filogenetycznej jest wyróżniana jako klad siostrzany dla grupy...

Dodaj do listy

Historia Definicja komórki Budowa komórki roślinnej Ściana komórkowa Błona komórkowa Cytoplazma Wakuola i sok komórkowy Mitochondria Plastydy Jądro komórkowe   Najmniejszą budulcową i funkcjonalną jednostką żywego organizmu...

Dodaj do listy

RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA: BAKTERIE I ARCHEANY Chociaż na lekcjach biologii uczymy się, że cały świat żywy dzieli się na Prokaryota i Eukaryota, coraz częściej mówi się o niezgodności tego podziału ze stanem najnowszej wiedzy. Co prawda nadal...

974 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Do charakterystycznych cech prokariontów (Monera) należy brak mitochondriów, jądra, aparatów Golgiego, siateczki endoplazmatycznej (ER), wakuol otoczonych tonoplastem i innych cech właściwych np komórce człowieka. Sinice są to organizmy prokariotyczne...

447 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Laseczki- tworzą ciepłooporne endospory, są jedynie gramdodatnie, poruszają się za pomocą perytrychalnie ułożonych rzęsek. Tlenowe i względnie beztlenowe formy należą do rodzaju Bacillus, Sporolactobacillus i Sporosarcina, a beztlenowe do...

390 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

W organizmach stwierdzono obecność około 60 pierwiastków naturalnych z czego około 20 występuje prawie w każdym organizmie. organizmie tej liczby 6 pierwiastków stanowi podstawę budowy związków organicznych i z tego względu nazywają się...

729 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Wszystkie organizmy żywe maja jedną wspólna cechę, a mianowicie zdolność do poruszania się. Ruchy roślin możemy podzielić: -w zależności od mechanizmu działania ruchu -w zależności od związku z kierunkiem działania bodźca zewnętrznego...

1376 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Grzyby to organizmy, do których należy ponad 100 00 gatunków. Tworzą one królestwo o tej samej nazwie: grzyby (Fungi), a należą do nich cztery typy: sprzężniaki (Zygomycota), workowce (Ascomycota), podstawczaki <grzyby podstawowe>...

668 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Rodzaje podziałów komórkowych Amitoza Jest podziałem materiału genetycznego bez wytworzenia wrzeciona podziałowego. Dokonuje się w: komórkach prokariotycznych (brak w nich wyodrębnionego jądra, a przekaz materiału...

1027 osób poleca.

Szkoła: Liceum