Dodaj do listy

Niemieckie czasowniki z przyimkami

anfangen/beginnen mit(zaczynać od)

antworten auf A (odpowiadać na)

bestehen aus (składać się z)

bitten um (prosić o)

danken für A (dziękować za)

denken an A (myśleć o)

einladen in (zapraszać do)

einladen zu (zapraszać na)

erzählen von (opowiadać o)

es geht um (chodzi o)

fragen nach D (pytać o)

gehören zu (należeć do)

halten für (uważać za)

helfen bei (pomagać w)

schreiben an (pisać do)

sich ärgern über A (złościć się z powodu)

sich beschäftigen mit (zajmować się czymś)

sich erinnern an A (przypominać komuś, sobie coś/kogoś)

sich erkundigen nach (dowiadywać się o)

sich freuen auf A (cieszyć się na)

sich freuen über (cieszyć się z)

sich interessieren für (interesować się czymś)

sich kümmern um (troszczyć się o)

sich unterhalten über (rozmawiać o)

sich verabschieden von (żegnać się z)

sich vorbereiten auf A (przygotować się do)

sprechen über A (rozmawiać o)

teilnehmen an D (uczestniczyć w)

übersetzen in A (tłumaczyć na)

warten auf A (czekać na)