Łacina

Dodaj do listy

Praes. act. JESTEM ZAJETY Praes. passivi ZAJMĘ fut. I act. BĘDĘ ZAJĘTY Fut II. passivi ZAJMOWAŁEM Imperf. act BYŁEM ZAJĘTY Imperf. pasivi ZAJĄŁEM Perf. act ZAJĄŁEM BYŁ Plqperf. act ZAJMĘ Fut II act ZAJMOWAŁBYM CON. PRAES....

383 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Pojawienie się języka łacińskiego w muzyce sięga czasów antycznych i jest nierozerwalnie złączone z kultem i religijnością. Jednak dopiero w okresie średniowiecza łacina zabłysnęła swoim pięknem w liturgii chrześcijańskich obrzędów...

503 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

1. Ab origine Od początku 2. Absolutum dominium państwo absolutne 3. A capite od początku np. wiersza 4. ad exemplum, exempli gratia dla przykładu 5. Ad gustum do smaku 6. Ad infinitum...

430 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Zaimki dzierżawcze meus,-a,-um - mój noster,-tra,-trum - nasz tuus,-a,-um - twój vester,-tra,-trum - wasz suus,-a,-um - swój suus,-a,-um - swój (ich) Zaimki osobowe...

463 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Ab ovo usque ad mala. - Od jajka, aż do jabłka ( czyli od początku do końca). Ama nos et vale. - Kochaj nas i żegnaj (formuła pożegnalna w listach). Historia vitae magistra. - Historia jest nauczycielką życia. Littera docet, littera nocet....

426 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Już na samej płaszczyźnie języka ujawnia się ścisły związek polski z kulturą zachodu. Jest on wyraźny mimo kształtowania się naszej kultury na granicy kultury wschodnioeuropejskiej i zachodnioeuropejskiej, o czym decydowało specyficzne...

612 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Verba deponentia są to czasowniki występujące w stronie biernej , ale mające znaczenie czynne lub zwrotne. Wyjątkowo formę czynną i takie znaczenie zachowują: participium praesentis activi i participium futuri activi. Oto kilka przykładów:...

353 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

ZDANIE DOPEŁNIENIOWE - UT OBIECTIVUM Zdanie podrzędne dopełnieniowe odnosi się bezpośrednio do orzeczenia zdania nadrzędnego i uzupełnia jego treść. Spójniki, które w nich występują to: ut - aby (że), ne - aby nie (że nie). Spójnikowe...

365 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

ancilla,ae (f)- niewolnica aqua,ae(f)- woda amica,ae(f)- przyjaciółka altus, a, um lub altus 3. - wysoki, a, e agricola, ae(m) -rolnik ager, agri(m)- rola, pole agellus,i (m)- małe pole agricultura, ae (f)- uprawa ziemi aro,arare, avi, atum 1. -...

469 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

praesto, -are, stiti, stitum 1. - być lepszym separo, -are, avi, atum 1. - oddzielać, odróżniać studeo, -ere, studui, 2. - poświęcać się aeger, -gra, -grum - chory castra, -orum - obóz fidus, -a, -um - wierny littera, -ae - litera...

362 osoby polecają.

Szkoła: Liceum