Współczesność

Dodaj do listy

Precyzja - typ relacji między tekstem, a czymś jeszcze to co pomyślane -> to co napisane Jakie są intencje autora? Co jest w tekście? ---> taka relacja między tekstem, a zamysłem to zgodność jednoznaczność dokładność I...

Dodaj do listy

Styl (od łacińskiego słowa oznaczającego „rylec) – charakterystyczny sposób językowego ukształtowania wypowiedzi. W jego skład wchodzą słowa, składnia, środki stylistyczne. Styl może być charakterystyczny dla... ...

Dodaj do listy

Słuchanie To, czy dany akt komunikacji jest udany zależy od kompetencji wszystkich partnerów komunikacji. słyszeć – odbierać wrażenia dźwiękowe słuchać – świadomie odbierać wrażenia dźwiękowe Słuchanie... [mapa myśli] ...

Dodaj do listy

Komunikacja polityczna – typ komunikacji społecznej, między podmiotami politycznymi. Służy władzy, współpracy, rywalizacji, kontroli. Może być: elitarna hegemoniczna (komunikaty jednokierunkowe) petycyjna (od rządzonych...

Dodaj do listy

Konwergencja – słowo wywodzące się z nauk fizycznych; oznacza zbieżność W mediach: jest to zasada funkcjonowania środowiska medialnego oraz strategie kompilacyjne projektowane przez nadawców i odbiorców. faza rozwoju...