Dodaj do listy

A. Mickiewicz „Polały się łzy...” - interpretacja

Utwór A. Mickiewicza powstały na przełomie lat 1839 - 1840 w budowie swej jest bardzo lapidarny. W tej krótkiej formie jednak poeta zawarł cały niemal skrót swojego życia. Jest to jakby minimalistyczne, poetyckie curriculum vitae. Mickiewicz prezentuje trzy etapy życia: dzieciństwo sielskie, anielskie, czyli beztroskie, upływające w atmosferze ciepła rodzinnego, następnie młodość górną i durną - pełna ideałów, oraz wiek męski, wiek klęski - wiek dojrzały, kiedy to młodzieńcze ideały w konfrontacji z rzeczywistością po prostu umierają.

Pierwszy i ostatni wers utworu:

Polały się łzy me czyste, rzęsiste

Staje się klamrą kompozycyjną utworu. Oto poeta zadumany, nawet rozczarowany swym życiem snuje refleksje nad sensem istnienia.

.