Dodaj do listy

Jan Matejko - "Kochanowski nad zwłokami Urszulki" -opis obrazu

Obraz Jana Matejki pt. "Kochanowski nad zwłokami Urszulki" przedstawia poetę Jana Kochanowskiego wraz z jego zmarłą córką. Postacią pierwszoplanową jest dziewczynka. Odziana w biały strój wygląda niezwykle delikatnie i niewinnie. Jej twarz jest spokojna, ma delikatne rysy, sprawia wrażenie jakby zapadła w głęboki sen. Nad Urszulką pochylony jest ojciec. Jego wzrok spoczywa na dziecku, jest zatroskany i bardzo zmartwiony. Ciemny strój Kochanowskiego daje do zrozumienia, że jest on pogrążony w żałobie.

W obrazie została zastosowana zasada kontrastu. Biel - odgrywa pierwszoplanową rolę. Jest to symbolika niewinności, jaką reprezentuje dziecko, czyli zmarła Urszulka. Kontrastujący z nią ojciec Ojciec B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohater główny; zajmuje poczesne miejsce w powieści; szanowany kupiec, sprawujący ojcowską władzę nie tylko nad rodziną, ale i nad subiektami. Pochylony nad rachunkami,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum przedstawiony w ciemnych barwach to symbol smutku, żałoby, śmierci. Rozpacz ojca jest zobrazowana właśnie w jego stroju oraz postawie. Cały obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie kategorii... Czytaj dalej Słownik terminów literackich wykonany jest z farby olejnej i posiada w sobie stonowane kolory. To zabieg celowy, aby wyraźnie zaznaczyć niewinność dziecięcego, utraconego życia oraz wielką pustkę, jaką po sobie pozostawia Urszulka.

Obraz Jana Matejki powstał na postawie trenów Jana Kochanowskiego. Utwory te były napisane w chwilach głębokiej rozpaczy poety. W całości poświęcone zmarłej córce przepełnione są wspomnieniami o Urszulce. Treny stały się inspiracją dla Jana Matejki, który odtworzył wzruszającą chwilę pożegnania ojca ze zmarłą córką. Obserwując dzieło artysty można jasno zobrazować sobie problem poruszany w Trenach Kochanowskiego, ale także pogrążyć się w zadumie. Problem śmierci jest, bowiem tematem, który dotyka każdego człowieka i zawsze wzbudza refleksje. Matejko mistrzowsko uwidocznił zarówno delikatność dziecka, jak również ogromny ból ojca. Moim zdaniem to artysta niedościgniony potrafiący zawrzeć w swym dziele ludzkie uczucia. Obraz ten to imponujący widok, który na długo zapisuje się w pamięci.