Dodaj do listy

Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” – test ze znajomości lektury

1. W jakich latach rozgrywa się akcja "Kamieni na szaniec"?

a) 1939 - 1945

b) 1939 - 1943

c) 1940 - 1943

d) 1944 - 1945

2. Z jakiego utworu Aleksander Aleksander Homer Iliada, bohater drugoplanowy; Parys
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Kamiński zaczerpnął tytuł?

a) "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza

b) "Smutno mi, Boże" Juliusza Słowackiego

c) "Moja piosnka II" Cypriana Kamila Kamila Dzieje Tristana i Izoldy, bohaterka epizodyczna; służebna Izoldy, prawie tak piękna jak jej pani
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Norwida

d) "Testament mój" Juliusza Słowackiego

3. Główni bohaterowie utworu Kamińskiego to postacie:

a) fikcyjne

b) autentyczne

c) fikcyjne i autentyczne

4. Dopisz pseudonimy do prawdziwych nazwisk bohaterów.

a) Jan Bytnar - ……………………………….

b) Aleksy Dawidowski - …………………….

c) Leszek Leszek J. I. Kraszewski Stara baśń, bohater epizodyczny; imię rodowe Pepełka, jego synów, stryjów: Miłosza, Mściwoja i Zaboja, ale także imię jednostkowe syna Miłosza, pięknego, jasnowłosego dwudziestolatka,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Domański - ………………………..

d) Tadeusz Tadeusz T. Borowski Opowiadania, bohater główny i narrator
Wygląd: młody chłopak, niewiele wiadomo o jego wyglądzie, bo to on jest narratorem opowiadań
Życiorys: W Pożegnaniu z Marią jest to...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Zawadzki - ………………………

5. Jak "Rudy" miał na drugie imię?

a) Roman

b) Marek Marek S. Szmaglewska Czarne Stopy, bohater główny.
Wygląd: Marek był niskim, niepozornym chłopcem, nie wyróżniał się spośród rówieśników niczym szczególnym.
Życiorys: Kilkunastoletni...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum

c) Marian Marian J. London Martin Eden, bohaterka epizodyczna; siostra Edena.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum

d) Stanisław

6. Rodzice "Rudego" z zawodu byli:

a) lekarzami

b) nauczycielami

c) sprzedawcami

d) krawcami

7. Uzupełnij:

"Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego to "opowieść o wspaniałych ideałach bohaterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafili pięknie …………….. i ……………. ……………… ". 

8. Wyjaśnij, na czym polegała tzw. afera kopernikowska, którą zasłynął "Alek".

………………………………………………………………………………

9. Gdzie "Alek" ukrywał się po "aferze kopernikowskiej"?

………………………………………………………………………………

10. Podaj cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie Apokalipsy,... Czytaj dalej Słownik symboli literackich przykłady akcji Małego Sabotażu.

1) ……………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………

11. Który z bohaterów odznaczał się następującymi cechami charakteru:

a) urodzony przywódca, ambitny - …………………..

b) samotnik, uczuciowy, refleksyjny - ……………….

c) koleżeński, żądny przygód, szczery - ……………..

12. ,,Szare Szeregi" to nazwa:

a) grupy młodzieżowej w ramach tajnej organizacji

b) oddziałów harcerskich wchodzących w skład Armii Krajowej podczas II wojny światowej

c) oddziału tajnej organizacji WAWER

13. Ile flag zdjął "Rudy" z Zachęty?

a) jedną

b) dwie

c) trzy

d) cztery

14. "Fabryka czekolady" znajdowała się w domu:

a) "Rudego"

b) "Alka"

c) "Zośki"

d) "Alka" i "Zośki"

15. Kto należał do "klubu pięciu"?

a) "Zośka"

b) "Alek"

c) "Rudy"

d) żaden z nich

16. Imię ukochanej "Alka" to: 

a) Basia Basia W. Bogusławski Krakowiacy i Górale, bohaterka drugoplanowa; jest młodą dziewczyną, ukochaną Stacha. Na przeszkodzie ich miłości stoi macocha Dorota, zakochana w Stachu i ojciec Basi, pragnący... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum

b) Zosia Zosia S. I. Witkiewicz W małym dworku, bohaterka epizodyczna; druga córka Nibka, lat 12, blondynka. Obie z siostrą są "Ubrane różowo, z bladobłękitnymi szarfami i kokardami we włosach"
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum

c) Maria Maria A. Malczewski Maria, bohaterka główna i tytułowa; córka Miecznika. Wcześnie straciła matkę, bardzo kocha ojca. Zakochana z wzajemnością w Wacławie, jest wierną i cierpliwą żoną. Bardzo tęskni,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum

d) Halina Halina T. Konwicki Mała apokalipsa, bohaterka epizodyczna; młoda działaczka opozycji, dziewczyna od "techniki samospalenia"
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum

17. Na czym polegała Akcja Akcja papier wartościowy będący dowodem udziału jego właściciela w spółce akcyjnej. Posiadanie akcji upoważnia właściciela do głosowania na zebraniach akcjonariuszy oraz do uzyskiwania dywidendy,... Czytaj dalej Słownik geograficzny pod Arsenałem?

……………………………………………………………………………………

18. Jakiego przedmiotu nauczał "Zeus"?

a) matematyki

b) biologii

c) historii

d) geografii

19. Dlaczego "Rudy", "Alek" i "Zośka" chcieli przystąpić do tajnej organizacji?

a) chcieli walczyć z wrogiem i pełnić służbę społeczną

b) chcieli pracować gdziekolwiek

c) chcieli przeżyć przygodę i wsławić się bohaterskimi czynami

20. Połącz w pary rodzaje akcji zbrojnych i ich miejsca:

a) odbicie "Rudego" 1) Sieczychy

b) odbicie transportu więźniów 2) Arsenał

c) atak na posterunek żandarmerii 3) Czarnocin

d) wysadzenie mostu 4) Celestynów

21. Przedstaw po jednym argumencie uzasadniającym opinię, że bohaterowie utworu Aleksandra Kamińskiego potrafili:

a) pięknie żyć - ……………………………………………………………………

b) pięknie umierać - ………………………………………………………………

22. Wyjaśnij, co oznacza słowo "szaniec"?

……………………………………………………………………………………

23. Napisz, w jakich okolicznościach zginęli:

a) "Rudy" -…………………………………………………………………………

b) "Alek" - …………………………………………………………………………

c) "Zośka" - ………………………………………………………………………

24. Książka "Kamienie na szaniec" ukazała się drukiem w roku:

a) 1943

b) 1944

c) 1945

d) 1946

25. "Kamienie na szaniec" to: 

a) powieść przygodowa

b) opowiadanie Opowiadanie Podstawowa forma wypowiedzi (obok opisu), przedstawiająca przebieg zdarzeń w ich następstwie czasowym. Do głównych wyróżników opowiadania należą: gramatyczna forma czasu przeszłego, podkreślanie... Czytaj dalej Słownik terminów literackich fantastyczne

c) powieść historyczna

d) opowieść reportażowa

26. Skąd Aleksander Kamiński zaczerpnął informacje dotyczące wydarzeń opisanych w książce?

……………………………………………………………………………………